Skip to main content

De ACM heeft de afgelopen periode een brede consultatie georganiseerd rondom het voorstel van Alternatieve transportrechten en ‘Use It Or Lose It’ (UIOLI). In dit voorstel is de contractvorm ‘Non-Firm ATO’ (NFA) verder uitgewerkt. Via een NFA krijgen batterijen niet langer een vast transportrecht, maar een flexibel transportrecht waarbij opgeslagen elektriciteit alleen mag worden teruggeleverd zover er capaciteit op het net beschikbaar is.

Kritisch op NFA-voorstel
Energy Storage NL onderschrijft het gedachtengoed van het consultatievoorstel vanuit de ACM rondom de Non-Firm ATO. De branchevereniging voor de Nederlandse energieopslagsector is namelijk ook een groot voorstander van het bevorderen van efficiënt netgebruik. Ook batterijen moeten worden ingezet ter stimulering van een efficiënt netgebruik. Desondanks ziet de branchevereniging dat het huidige NFA-voorstel dit wil realiseren door batterijen niet langer transportzekerheid te bieden.

De NFA betekent letterlijk dat batterijen ‘0’ transportrecht hebben. Hiermee wordt de businesscase voor batterijen aanzienlijk aangetast. Dit omdat de inkomstenkant – door het uitblijven van transportrecht – niet te voorspellen is voor de korte, middellange en vooral de lange termijn. Energy Storage NL ziet in de huidige situatie al dat financiers huiverig zijn om te investeren in batterijen vanwege onvoorspelbare vaste inkomsten. Het aansluiten van batterijen via de NFA vergroot dus dit probleem. Hierdoor wordt de batterij-uitrol in Nederland vertraagd, dit terwijl we juist nu moeten versnellen!

Energy Storage NL is daarom kritisch op het huidige voorstel: de voordelen van de alternatieve transportrechten (: het ontlopen van de wachtrij en korting op de transporttarieven) staan niet in verhouding tot de grote risico’s die deze contractvorm met zich meebrengt vanwege de onzekere toegang tot het net.

Gezamenlijk werken aan uitvoeringskader
Specifieke afspraken over teruglevering moet op basis van het huidige voorstel door de individuele marktpartij en de netbeheerder onderling gemaakt worden, maar dit is te onduidelijk en dient vooraf te worden ingekaderd. De branchevereniging wil daarom graag samen met de ACM en netbeheerders om tafel om in gezamenlijkheid te werken aan een duidelijk uitvoeringskader met voldoende zekerheid. De voornaamste prioriteit in dit uitvoeringskader is om concrete langjarige garanties voor transport van batterijen – bijvoorbeeld afspraken over het maximaal aantal uren waarvoor een beperking van toepassing is – vooraf mogelijk te maken. Pas dan verwacht de branchevereniging dat er enthousiasme vanuit marktpartijen zal ontstaan voor het NFA-voorstel.

Zie hieronder de gehele reactie van Energy Storage NL op de consultatie.

[pdfjs-viewer url=”https://www.energystoragenl.nl/wp-content/uploads/2022/11/Reactie-ESNL-op-ACM-consultatie.pdf” attachment_id=”7678″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]