Skip to main content

De energietransitie vraagt om een enorme omslag in vraag en aanbod van duurzame energie. Die duurzame energie zal toekomstig niet altijd voldoende aanwezig zijn. Opslag van moleculen, zoals waterstof, ammoniak, groen gas, speelt hierdoor een belangrijke rol in het toekomstig energiesysteem, om verschillende reden:

  • Het maakt opslag voor langere perioden mogelijk (maanden tot seizoenen) en verbetert hiermee de leveringszekerheid
  • Duurzame opwek kan worden afgezet in productie van moleculen, curtailment en netcongestie worden verder beperkt. Complementair aan batterijen, warmtepompen etc.
  • Duurzame energie kan op vracht worden vervoerd, als (verbinding van een) vloeistof of onder druk
  • Moleculen zijn nodig als feedstock en om lastig te elektrificeren processen van energie te voorzien

De rol van moleculenopslag in het energiesysteem is echter nog in ontwikkeling, terwijl de noodzaak van moleculenopslag voor 2030 en 2050 – in combinatie met elektriciteitsopslag en warmteopslag – steeds duidelijker wordt.

Daarom start Energy Storage NL een werkgroep Moleculenopslag met als doel om een belangrijke bijdrage te leveren aan marktactivering en het vergroten van het bewustzijn over moleculenopslag. Het hoogwaardige netwerk van ontwikkelaars, energiebedrijven, kennisinstellingen en financiers binnen ESNL biedt kansen om de markt voor moleculenopslag te versnellen wat de energietransitie op langere termijn bevordert. De werkgroep Moleculenopslag valt onder leiding van Fokko Mulder, ESNL-bestuurslid en hoogleraar TU Delft.

Ben je ESNL-lid en geïnteresseerd om mee te doen in deze werkgroep? Meld je dan aan via [email protected].