Skip to main content

ENGIE heeft een definitief investeringsbesluit genomen voor een grootschalig batterijpark op het terrein van de Maxima-centrale in Lelystad. Met de investering is bijna 50 miljoen euro gemoeid. Het batterijpark komt in 2025 in bedrijf. Met een vermogen van 35 MW en een capaciteit van 100 MWh, kunnen de batterijen 3 uur lang op vol vermogen elektriciteit leveren.

Het terrein van de Maxima-centrale is perfect gelegen voor grootschalige batterijopslag. Op het terrein zelf is al een energiehub aanwezig met een gascentrale van 900 MW en een zonnepark van 32 MW. Dankzij het nieuwe batterijpark kan de duurzaam opgewekte energie lokaal worden opgeslagen en op een later tijdstip weer worden vrijgegeven. Dit speelt een belangrijke rol in de betrouwbare integratie van hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitsnet.

Dankzij de aanwezige energiehub zijn de aansluitingen ook zwaar genoeg om de batterijen te koppelen aan het energienet. Daarbij kan ENGIE de opwek en opslag van duurzame energie combineren met de elektriciteitsproductie van de Maxima-centrale om de leveringszekerheid te borgen én aan de behoefte aan meer flexibiliteit in het energiesysteem te voldoen.

Essentieel in de energietransitie
De energiemix van de toekomst zorgt voor een complex energielandschap. Veel verschillende factoren moeten gelijktijdig de vraag en het aanbod van elektriciteit in balans weten te houden, waarbij de infrastructuur transport moet kunnen ondersteunen voor decentrale opwek en verbruik. Het huidige energiesysteem is daar onvoldoende geschikt voor. Dit leidt tot ongewenste consequenties, zoals aansluitstops voor bedrijven en nieuwe woonwijken en het afschakelen (curtailen) van wind- en zonneparken. Batterijopslag is essentieel om dit soort consequenties in de toekomst te kunnen vermijden.

Harry Talen, locatiemanager van de Maxima-centrale: “We zijn erg blij met deze stap en kijken ernaar uit om het batterijpark te gaan ontwikkelen. Voor de energietransitie in Nederland zijn echter veel grotere stappen nodig, die wij vanuit ENGIE ook graag willen zetten. Want hoe meer wind- en zonne-energie er in Nederland de komende jaren bijkomen, hoe meer opslagcapaciteit het Nederlandse energiesysteem nodig zal hebben. Huidige voorwaarden zorgen er echter voor dat de grotere investeringen buiten Nederland worden gedaan. Om grotere batterijparken te kunnen realiseren, moet er eerst een oplossing komen voor de zeer hoge tarieven voor nettransport. Het belasten van batterijen als energieverbruikers zal onvermijdelijk het gebruik beperken, wat hun potentieel belemmert om de betrouwbaarheid en leveringszekerheid van het elektriciteitsnet te vergroten. We blijven graag in gesprek om hier oplossingen voor te vinden.’’