Skip to main content

Op 6 juni vond de goed bezochte kick-off bijeenkomst van ESNL plaats, met als centraal thema cyberveiligheid. De sessie bood waardevolle inzichten dankzij presentaties van FME, Modelec en Nobleo, die ingingen op wet- en regelgeving, de toepassing van IT- en OT-oplossingen, en de benodigdheden van secure boot. Op de website – achter de leden login – zijn de presentaties en de volledige opnamen terug te vinden.

Presentatie FME: FME is actief op diverse terreinen en biedt ondersteuning aan brancheorganisaties. Tijdens de bijeenkomst belichtten zij recente Europese en nationale ontwikkelingen op het gebied van cyberveiligheid. De presentatie omvatte een uitgebreide uitleg over NIS2, CRA en andere richtlijnen, evenals een inventarisatie van de behoefte aan platforms zoals Samen Digitaal Veilig en Cyberrating.

Presentatie Modelec: Modelec benadrukte in hun presentatie “IT vs. OT” waarom een IT-securityaanpak niet geschikt is voor OT (proces)omgevingen. Ze bespraken de verschillen tussen IT- en OT-omgevingen en waarom een op IT gebaseerde cybersecurityvisie niet werkt binnen een procesomgeving. Daarnaast werd een procesgerichte aanpak toegelicht, samen met de voordelen van bijpassende oplossingen.

Presentatie Nobleo: Nobleo’s presentatie richtte zich op “Secure Boot within the Chain of Cybersecurity”, gerelateerd aan de huidige normen en richtlijnen zoals NIS2 en de Radio Equipment Directive-richtlijn (RED). Ook ontwikkelt Nobleo functionaliteiten voor op batterij gebaseerde opslagsystemen, waaronder centrale controle-software, balanssystemen en geavanceerde BMS.

De opname en presentaties van de bijeenkomst zijn terug te vinden achter de login, op de pagina van de werkgroep Veiligheid.

Peiling van Sectorale Behoeftes

Als brancheorganisatie organiseert ESNL diverse evenementen, kennissessies en werkgroepen. Om een goed vervolg te geven aan het onderwerp cyberveiligheid, wil ESNL de behoeftes van de sector peilen. Door middel van deze inventarisatie wil ESNL de sector beter ondersteunen en verdere stappen zetten in de richting van een veiliger digitaal landschap.

Voor meer informatie over toekomstige evenementen en deelname aan werkgroepen, kunt u de website van ESNL raadplegen.