Skip to main content

Als onderdeel van het jaarplan start Energy Storage NL met een Klankbordgroep Beleid voor leden die willen meepraten over de belangenbehartiging vanuit de branche. Het belangrijkste doel is om de afstemming tussen ESNL en public affairs adviseurs of belangenbehartigers van lidbedrijven te versterken. Daarnaast is de klankbordgroep een belangrijk platform voor het ophalen van input op position papers en brieven gericht aan Tweede Kamerleden of ministeries. 

Samenstelling

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van lidbedrijven van Energy Storage NL, waarbij gestreefd wordt naar een evenwichtige vertegenwoordiging van diverse sectoren en organisaties binnen de branche. De leden hebben ervaring op het gebied van public affairs, beleidsbeïnvloeding en affiniteit met de doelen van ESNL.

Werkwijze

  1. Bijeenkomsten: De klankbordgroep komt twee keer per jaar samen (online of fysiek) om strategieën te bespreken en eventuele aanpassingen te overwegen op basis van recente ontwikkelingen en ervaringen.
  2. Input op position papers en brieven: Leden worden per mail op de hoogte gehouden van relevante position papers en conceptbrieven. Leden worden actief uitgenodigd om binnen een bepaalde tijd input of feedback te leveren.
  3. Enquêtes: Naast de bijeenkomsten en emails, is er de mogelijkheid om korte enquêtes uit te zetten bij de klankbordgroep. Dit biedt een aanvullend instrument om diepgaandere inzichten te verkrijgen en de diversiteit van standpunten binnen de groep te peilen.

Periodiek zal een evaluatie plaatsvinden om de effectiviteit van de klankbordgroep te beoordelen en indien nodig de werkwijze aan te passen.

Nieuwsbrief belangenbehartiging

Op basis van de monitoring en de klankbordgroep wordt twee keer per jaar een speciale mailing naar alle leden opgezet om effectief te informeren over relevante beleidsontwikkelingen en de voortgang van de inspanningen van ESNL. In eerste instantie wordt de nieuwsbrief verzonden rond het verschijnen van de Voorjaarsnota (uiterlijk 1 juni) en de Najaarsnota (uiterlijk 1 december) door het kabinet.

Resultaten & planning

De Klankbordgroep Beleid streeft naar een krachtig gezamenlijk geluid vanuit de Nederlandse energieopslagsector.

Het is mogelijk om je aan te melden voor de Klankbordgroep via onderstaande contactgegevens. Vervolgens wordt een eerste bijeenkomst gepland om de oprichting te markeren en de eerste kaders te bespreken. Daarna zal een cyclus van maximaal twee keer per jaar worden vastgesteld, rekening houdend met de dynamiek van het beleidslandschap. Verder wordt de klankbordgroep geconsulteerd op basis van actualiteiten en de beleidsmonitor.

Contactpersoon

Peter Oortmann, Belangenbehartiger
[email protected]