Skip to main content

Vandaag hebben Energy Storage NL voorzitter Maarten van den Heuvel en branchemanager Jeroen Neefs een bezoek gebracht aan Maarten van Gaans-Gijbels, gedeputeerde Klimaat en Energie in de Provincie Limburg.

Samen met de gedeputeerde is gesproken over de netcongestieproblemen in de provincie en de rol die energieopslag kan spelen in het verhelpen van deze problemen. Daarbij zijn we specifiek ingegaan op de belangrijkste knelpunten voor de plaatsing van grootschalige batterijen op de korte termijn en de rol van warmte- en moleculenopslag op de lange termijn. Samen met de provincie gaat Energy Storage NL de mogelijkheden tot verdere samenwerking bekijken om de ontwikkeling van deze opslagsystemen op korte- en langere termijn in Limburg te stimuleren.

Aan de gedeputeerde is position paper ‘Energieopslag als versnelde oplossing voor netcongestie’ aangeboden.