Skip to main content

Samen met de dynamische groei van energie opslag industrie wereldwijd groeit ook onze behoefte aan marktinformatie.
Waar groeit de markt, wat zijn de getallen en welke drijvers zitten hier achter?

ESNL wil hierin meer voor haar leden betekenen.
Naast het reeds bestaande informatie archief op de website, gaat ESNL in mei de werkgroep Marktinformatie opstarten om actief relevante marktinformatie te verzamelen, samen te stellen en te delen.
De werkgroep valt onder leiding van ESNL-bestuurslid Margien Storm van Leeuwen.

Heb je interesse deel te nemen aan deze werkgroep?
Stuur ons een bericht via [email protected]