Skip to main content

Bestuurslid Boudewijn den Herder

Ik ben Chief Commercial Officer (CCO) bij Essent. Na een loopbaan bij Unilever en Heineken werk ik inmiddels alweer meer dan 8 jaar in de energiesector. In die periode is er enorm veel veranderd.

Er komt steeds meer zon en wind op het elektriciteitsnet en je weet nooit precies hoeveel. Daarom heb je flexibiliteit nodig. Consumenten kopen elektrische auto’s en ze schaffen warmtepompen aan. Bedrijven elektrificeren en vergroten hun vraag. Lokale opwek door huishoudens en bedrijven neemt navenant toe. Zowel de consumptie als de productie groeit en is niet perfect te voorspellen, hierdoor ontstaat er onbalans en een overvol net.

Met grootschalige en kleinschalige energieopslag lopen we dus minder risico. Doordat we energie kunnen opslaan op het moment dat er veel wind en/of zon is, en de batterij weer kunnen ontladen op het moment dat we het nodig hebben, voorkomen we dat we dure energie moeten inkopen. Dit helpt enorm om de energierekening op termijn beter betaalbaar te houden. Als er uiteindelijk genoeg batterijen in het hoogspanningsnet zitten, kunnen de fossiele centrales uit. Energieopslag biedt dus niet alleen voordelen voor consumenten en het elektriciteitsnet, maar helpt ook in het realiseren van onze klimaatambities.

Ondanks dit grote potentieel zijn er nog veel uitdagingen. Berekeningen wijzen uit dat er in 2030 zo’n 10 gigawatt (=10.000 megawatt) aan grootschalige batterijopslag nodig is in Nederland. Zoals het er nu naar uit ziet, hebben we in 2023 pas 1,5% (150 megawatt) gerealiseerd. We staan dus pas aan het begin. Het laden en het ontladen van batterijen is nog te duur. We hebben wetgeving nodig die investeringen aantrekt en het efficiënt uitrollen van grootschalige batterijen eenvoudiger maakt. De opslagcapaciteit, efficiency en kostprijs van thuisbatterijen maakt investeringen voor de massa ook nog niet rendabel. Terwijl ik er persoonlijk van overtuigd ben dat we de energietransitie pas echt gaan versnellen als we ook het verbruik van individuele huishoudens beter kunnen sturen.

Als het aan Essent ligt, zetten we actief in op alle vormen van energieopslag. Dan bedoel ik elektronen en moleculen. Ook een elektrolyser (waterstof) of warmte-opslag is van grote waarde in het energiesysteem. Voor de industrie en lokale decentrale systemen hebben we opslag in verschillende vormen nodig. Een elektrolyser kan de industrie (lokaal) van waterstof voorzien als ze van het fossiele gas afstappen maar het kan ook een manier zijn om een overschot aan elektriciteit om te zetten in waterstof als er sprake is van netcongestie. E.ON/Essent heeft Ectogrid™ ontwikkeld, dit is een 5e generatie warmtenet dat met lagere temperaturen zowel verwarming als koeling levert. Warmte-opslag is in een collectief warmte-koude systeem belangrijk om het systeem te balanceren en gedurende langere tijd zonder elektriciteit te kunnen functioneren. Door energie te delen, te balanceren en op te slaan, worden alle beschikbare energiestromen optimaal gebruikt voordat er nieuwe energie wordt toegevoegd.

Opslag in elektronen en moleculen is dus belangrijk op verschillende schaalniveaus. Lokaal om huishoudens te stimuleren meer energie te verbruiken als er voldoende duurzaam opgewekte energie beschikbaar is. Decentraal om energy hubs te ontwikkelen zodat bedrijfsterreinen en woongebieden makkelijker zelfvoorzienend kunnen worden en netcongestie helpen te verminderen. En centraal om de volatiliteit van wind en zon beter op te vangen, zodat we uiteindelijk allemaal meer grip en controle krijgen op onze energierekening.

[email protected]
Boudewijn den Herder | LinkedIn