Skip to main content

Uit een Europees onderzoek, uitgevoerd door SolarPower Europe, blijkt dat dat de Europese markt voor thuisbatterijen in 2021 met 107% is gegroeid ten opzichte van 2020. Dit heeft geresulteerd in de installatie van 650.000 thuisbatterijen met een cumulatieve capaciteit van 5,4 GWh. De opkomst van thuisbatterij heeft volgens de onderzoekers onder meer te maken met de groei van de Europese zonne-energiemarkt. Het gemiddelde installatiepercentage van zonnepanelen in combinatie met een thuisbatterij is namelijk gegroeid van 23% in 2020 naar 27% in 2021.

Duitsland is Europees koploper

De groei van de Europese thuisbatterijenmarkt is vooral te danken aan een handvol toonaangevende landen in Europa. De Europese koploper in dit marktsegment is Duitsland. Gedreven door hoge elektriciteitsprijzen en een sterke aansluiting bij PV-installaties op zonne-energie, is er voor 1,3 GWh aan thuisbatterijen in Duitsland geïnstalleerd. Italië, tweede in de lijst van Europese markten voor thuisopslag, was de grootste verrassing in 2021. De Italiaanse markt schoot omhoog naar 321 MWh geïnstalleerde capaciteit per jaar, een stijging van 240% ten opzichte van 2020. Dit dankzij een stimuleringsregeling met zeer voordelige voorwaarden voor de aanschaf van thuisbatterijen. In Oostenrijk, de op twee na grootste Europese markt in 2021, verminderde de stopzetting van subsidieregelingen de marktgroei niet, die uiteindelijk werd gedreven door een sterke toename van het residentiële PV-segment. Oostenrijk verdrievoudigde zijn thuisbatterijenmarkt, die een totale capaciteit van 132 MWh bereikte en, met een kleine marge, het Verenigd Koninkrijk overtrof, dat nu op de vierde plaats staat met 128 MWh geïnstalleerde capaciteit.

Verdere groei in 2022 verwacht

Het politieke en economische landschap in 2022 wordt gekenmerkt door nog hogere elektriciteitsprijzen dan in 2021 en grote zorgen over de energiezekerheid van een oorlog in Europa. Dit heeft de businesscase voor nog thuisopslag nog verder verbeterd. De onderzoekers verwachten dat de residentiële batterijenmarkt een zeer hoog groeipad zal aanhouden: nadat de markt 1 GWh bereikte in 2020 en 2,3 GWh in 2021, zijn de verwachtingen vanuit het Medium Scenario dat er in 2022 3,9 GWh zal worden geïnstalleerd, een stijging van 71% ten opzichte van het jaar ervoor. In de loop van 2022 is de opmerkelijke grens van 1 miljoen woningen met zon & opslag overschreden.

Europese doelstelling voor energieopslag is nodig

Om de groei te kunnen doorzetten wordt in het onderzoek gepleit voor onder meer het ontwikkelen van een Europese doelstelling voor energieopslag, het creëren van prikkels waarbij collectieve en zelf opgewekte energie ook leidt tot gezamenlijk en eigen verbruik en het versnellen van regelgeving voor vraaggestuurde flexibliteit.

Het gehele onderzoek is hier terug te lezen.