Skip to main content

Vandaag heeft het expertteam Energiesysteem 2050 het eindrapport gepresenteerd van diens onderzoek naar het toekomstig energiesysteem in Nederland. Het expertteam is breed samengesteld met vertegenwoordigers vanuit onder andere burgers, de wetenschap en het bedrijfsleven. Het rapport is vandaag overhandigd aan minister Jetten (Klimaat & Energie).

Het onderzoek roept op om de energietransitie fors te versnellen en toe te werken naar een fossielvrije energievoorziening in 2050. Elektriciteitsopwekking moet daarbij in 2035 al CO2-neutraal zijn, en het nieuwe energiesysteem als geheel moet tussen 2040 en 2045 al gereed zijn. Energiebesparing geldt als belangrijke factor om dit te realiseren. Daarnaast wordt de rol van waterstof beschreven als beperkt, maar onmisbaar voor sectoren zoals de industrie. Elektrificatie zal het grootste gedeelte van de verduurzaming voor rekening nemen.

Het rapport benadrukt verder niet alleen de positieve effecten op het klimaat, maar ook op zaken als onderwijs en gezondheid in een gemeenschap. Daarmee is het onderzoek nadrukkelijk niet alleen technisch ingestoken, maar benaderd het duurzaamheid vanuit een brede blik.

Eén van de kansrijke opties voor de energietransitie is het gebruik van lokale energiesystemen. Het idee is daarbij dat consumenten hun eigen energie produceren, verhandelen, opslaan en gebruiken. Dit opent bijvoorbeeld de mogelijkheid om met een coöperatie van buurtbewoners actief te worden in opslagprojecten, zoals dit nu al soms met duurzame opwek gebeurt. Het rapport benadrukt tevens het belang van maatschappelijke acceptaties van nieuwe technologieën in de energietransitie.

De adviezen van het expertteam worden meegewogen in de totstandkoming het nationaal Plan Energiesysteem 2050 (NPE). Later dit jaar presenteert het kabinet daarin haar beleidsplannen op dit gebied. Lees alle adviezen van het expertteam in het rapport hieronder.