Skip to main content

Dubbele energiebelasting bij energieopslag blijft energietransitie in de weg staan

De afschaffing van de dubbele energiebelasting bij energieopslagsystemen loopt opnieuw vertraging op, zo meldt staatssecretaris Vijlbrief vandaag aan de Tweede Kamer. Door de coronacrisis heeft het ministerie van Financiën niet genoeg tijd gehad om de afschaffing in het belastingplan 2021 op te nemen. Dit tot grote teleurstelling van Energy Storage NL (ESNL), het energieopslagplatform van FME. Stefan Olsthoorn, branchemanager ESNL: “De noodzaak van energieopslag is groot. In grote delen van Nederland zit het elektriciteitsnet op slot: het aanbod van duurzame energie is hier groter dan de beschikbare capaciteit. Opslag zorgt ervoor dat energie op piekmomenten kan worden afgevangen waardoor filevorming op het net wordt voorkomen”.

Op dit moment wordt bij energieopslag zowel belasting betaald bij het laden van elektriciteit én het ontladen bij de uiteindelijke afnemer. De dubbele belasting is een belangrijk knelpunt voor ondernemers. Dit staat de doorontwikkeling van deze opslagtechnologie in de weg en vormt daarmee een obstakel voor het behalen van onze klimaatdoelen wanneer duurzame elektriciteit niet meer geleverd kan worden aan het net. Dit in tijden dat de ontwikkeling van energieopslag niet alleen belangrijk is voor de energietransitie, maar ook essentieel is voor onze toekomstige verdienkracht.

GroenLinks heeft daarom samen met de VVD en D66 al in 2018 de regering verzocht om een oplossing te vinden voor dit probleem. Toenmalig staatssecretaris Menno Snel erkende de problematiek en kondigde maatregelen aan zodat in 2021 een oplossing in werking kan treden. Met de nu opgelopen vertraging wordt een wetswijziging pas volgend jaar verwacht, waardoor een oplossing voor dit probleem minimaal vier jaren op zich laat wachten. Dit terwijl minister Wiebes deze week nog de potentie van energieopslag heeft onderstreept door te onderzoeken of de ontwikkeling van energieopslag gesubsidieerd kan worden. Hierdoor ontstaat de situatie dat subsidie voor energieopslag straks via de belastingdienst terugvloeit naar de overheid. Stefan Olsthoorn: “Energieopslag betekent zodoende vooral een financiële opslag voor de belastingdienst terwijl Nederlandse ondernemers worden benadeeld.” Energy Storage NL roept daarom het kabinet op om de problemen rondom de dubbele energiebelasting bij energieopslag snel op te lossen en alsnog mee te nemen in het Belastingplan 2021.

Lees hier de brief van Staatssecretaris Vijlbrief.

Leave a Reply