Skip to main content

Amstelveen, 28 september 2023 – GIGA Storage België heeft vandaag aangekondigd dat zij een grootschalig energieopslagproject wenst te ontwikkelen in Kinrooi, net over de grens bij Weert. Met dit project van 1.200 megawattuur wordt wederom een belangrijke stap gezet in de energietransitie en wordt het ook duidelijk dat België hierin een voortrekkersrol in Europa wil gaan innemen.

Joeri Siborgs, General Manager GIGA Storage Belgium: “Dit project wordt voor België een grote stap vooruit. Dit energieopslagproject zal aansluiten op het hoogspanningsnet en substantieel gaan bijdragen aan het verduurzamen van het elektriciteitsnet. Wij hebben de omwonenden van dit nieuwe project reeds ontvangen op een informatiebijeenkomst, omdat wij hen graag als eersten informeerden over onze plannen. Wij dienen nu de omgevingsvergunningsaanvraag in bij de bevoegde autoriteiten.”

Ruud Nijs, CEO GIGA Storage: “In Nederland zijn wij al een aantal jaren actief met energieopslag. Het is mooi om te zien dat in België het momentum daar nu ook is. Dit project is van dezelfde ordegrootte als ons Nederlandse project in Delfzijl. In België gaan de ontwikkelingen echter sneller, hetgeen voornamelijk komt doordat batterijen in België voor het overgrote deel zijn vrijgesteld van transportkosten.”

Afgelopen week benadrukte de Belgische Minister van Energie Tinne van der Straeten het belang van een aantrekkelijk investeringsklimaat: “Het is door het gunstige investeringsklimaat dat er in België massaal nieuwe batterijenparken worden gebouwd. Batterijenparken zijn bijvoorbeeld voor 10 jaar vrijgesteld van transmissienettarieven en moeten geen accijnzen betalen voor het deel dat ze terug op het net brengen. Zo maken we van België leider in de energietransitie ”

Over GIGA Storage Belgium
GIGA Storage Belgium is een energiebedrijf dat grootschalige energieopslagprojecten ontwikkelt en inzet binnen het Belgische energienetwerk. Giga Storage gelooft dat grootschalige energieopslag van energie uit hernieuwbare energiebronnen een antwoord biedt op het afschakelen van fossiele brandstoffen zonder de energiebevoorrading in gevaar te brengen. Wij denken de kernuitstap in 2025 te kunnen vergemakkelijken en hebben de ambitie om vóór 2030 in België 3 GW batterijopslag te realiseren.

Over GIGA Storage
GIGA Storage realiseert grootschalige energieopslag. Er wordt geïnvesteerd in projecten voor zowel optimalisatie van de energievoorziening als netstabiliteit. GIGA Storage heeft als doel om een belangrijke speler van energieopslag in Europa te worden, om zo duurzaam opgewekte energie volledig te kunnen benutten. Energieopslag is dé ontbrekende schakel in de overgang naar een wereld die uitsluitend gevoed wordt met hernieuwbare en schone energie.