Skip to main content

CE Delft heeft in opdracht van ESNL-lid Enexis een onderzoek gedaan naar het omslagpunt van grootschalige batterijen. Het onderzoek toont aan dat batterijen, vooral bij plaatsing bij zonneparken, een grote maatschappelijke meerwaarde bieden. Batterijen bij zonneparken zorgen ervoor dat er meer zonnepanelen geplaatst kunnen worden op dezelfde netaansluiting, dat er minder stroom weggegooid hoeft te worden (curtailment) en dat de elektriciteit geleverd kan worden op momenten dat ander de meest vervuilende centrales moeten worden ingezet. Batterijen bij zonneparken leveren dus maatschappelijke waarde op in de vorm van CO2-reductie.

Concreet laat het onderzoek zien dat met 5,5 GW batterijen nog eens 7,5 GWp extra zonnepanelen kan worden aangesloten, zonder netverzwaring. Deze extra zonnepanelen zorgen ervoor dat er 5 TWh per jaar additionele hernieuwbare opwek 5 à 10 jaar eerder gerealiseerd kan worden. Dit verlaagt de elektriciteitsprijs en levert tussen de 1,6-2,2 Mton per jaar aan CO2-reductie.

De maatschappelijke meerwaarde van batterijen is hiermee aangetoond, maar is de plaatsing van batterijen economische rendabel? CE Delft concludeert dat via een combinatie van de onbalansmarkt met congestiemanagement of aFRR een rendabel businessmodel oplevert voor batterijen vanaf 2021. Gridbatterijen worden eerder rendabel dan de overige batterijtypes. Bij het huidige beleid worden batterijen bij zonneparken niet rendabel, waardoor de hierboven aangetoonde CO2-reductie maar beperkt wordt gehaald.

Om de businesscase van batterijen bij zonneparken aantrekkelijker te maken, adviseert CE Delft om op de korte termijn extra ruimte op het net te creëren door het faciliteren van cable pooling met opslag. Energy Storage NL is samen met Invest NL en Ventolines momenteel bezig met het maken van een modelovereenkomst voor cable pooling met opslag, deze wordt in het eerste halfjaar van 2022 verwacht.

Daarnaast geeft CE Delft aan dat op de korte termijn meer duidelijkheid moet komen rondom de (on)mogelijkheden bij verzwaren tenzij en netbeheerders te verplichten om meer opwek en verbruik aan te sluiten op dezelfde netcapaciteit. Op de middellange termijn zijn er diverse subsidies denkbaar om batterijen, specifiek bij zonneparken, rendabel te maken. De wenselijkheid en effectiviteit van deze subsidies moet verder onderzocht worden.

Het gehele rapport van CE Delft is hier terug te lezen.

Leave a Reply