Skip to main content

De noodkreet van netbeheerder Liander richting de regering om de saldering zo snel mogelijk af te bouwen en vol in te zetten op de subsidiëring van opslagsystemen is waarschijnlijk niemand ontgaan. De netbeheerder kan de toevloed van zonnestroom in grote delen van het land nauwelijks meer aan.

Liander investeert samen met de andere beheerders voor 40 miljard euro in het ombouwen van het stroomnetwerk. Ze kampen met een groot tekort aan technici en zetten deze schaarse technici dan liever in op essentiële onderdelen van het netwerk.

Weet Den Haag het al?
Iedereen lijkt inmiddels doordrongen van het feit dat we de groei van hernieuwbare energie niet kwijt kunnen op het net. We zullen andere wegen moeten bewandelen en de meest voor de hand liggende weg is die van energieopslag. Maar is dit al doorgedrongen in Den Haag?

Daar zien Maarten van den Heuvel en zijn collega’s de mogelijkheden wel voor. De kersverse voorzitter van Energy Storage Nederland (ESNL) is begin dit jaar met zijn functie begonnen en heeft een persoonlijke missie: de wereld beter achterlaten dan toen hij er 55 jaar geleden opkwam. ESNL wil bedrijven, kennisinstellingen, overheden en financiers met elkaar verbinden zodat er voor energieopslag duurzame business cases ontstaan die een bijdrage leveren aan een succesvolle transitie naar schone, betrouwbare en betaalbare energie.

Van den Heuvel: “Buffering of opslagsystemen zijn niets nieuws. Er is bijna geen proces te noemen waar geen slimme buffers worden gebruikt om een productieproces goed te laten verlopen. Neem de industrie: overal en bij iedere machine heb je tussenvoorraden zodat er geen bottlenecks in het proces worden gecreëerd. En thuis heeft de cv-ketel een expansievat: ook een buffer. Opslag is dus al overal om ons heen.”

‘Los netwerkcongestie op met opslagsystemen’
Voorheen hadden we een zeer constante energievoorraad. Dat is met renewables wel anders. Die moeten qua vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. De netwerkcongestie wordt momenteel echt kritiek en er zijn veel momenten van piekbelasting. Deze problemen zouden kunnen worden opgelost met opslagsystemen.

In de landen om ons heen wordt er al volop ingezet op batterijen. Duitsland is koploper en ook in België neemt de aanschaf van thuisaccu’s nu een vlucht. Van den Heuvel: “Nederland loopt internationaal gezien achter. In het nieuwe coalitieakkoord moeten we gaan zorgen dat energieopslag gestimuleerd wordt. Dit kan door subsidie of door het aanpassen van de transporttarieven. Inmiddels is wel duidelijk dat netverzwaring alleen geen haalbare kaart is.”

Subsidie, flexibele nettarieven en een aangepaste wet- en regelgeving
“Als we nu willen opschalen met hernieuwbare energie, dan moet ons netwerk daarvoor geschikt worden óf we moeten veel meer inzetten op opslag. Daar willen wij het met de politiek over hebben. Ook willen wij aansturen op flexibele nettarieven en moet de wet- en regelgeving worden aangepast. Energieopslag wordt nog te vaak niet gezien als opwekker, maar uitsluitend als verbruiker. Dat betekent dat de verbruiker het volledige transporttarief betaalt, of hij nu oplaadt of ontlaadt”, legt Van den Heuvel uit.

Het aanpassen van de wet- en regelgeving zal nog een behoorlijke klus worden. Denk alleen maar aan hoe een opslagsysteem aan het net gekoppeld mag worden en hoe om te gaan met lithium-ion-batterijen in een woonwijk. ESNL doet aan de vorming van deze regelgeving mee en zorgt  voor expertise in de verschillende werkgroepen.

‘We zijn er meer dan klaar voor’
Maar gaat dit niet veel te lang duren? Van den Heuvel: “Ik sta er positief in. Met het nieuwe klimaatakkoord en de nieuwe mensen in het kabinet verwacht ik echt dat er meer snelheid wordt gemaakt. ESNL is inmiddels zo’n zes jaar bezig. We kennen inmiddels de ingangen en we zitten er bovenop.”

Hij besluit: “Ik heb het idee dat we op een kantelpunt zitten. Netwerkcongestie is echt en we kunnen niet sneller verzwaren. Buffering is voordeliger en gaat veel sneller. Ook verwachten we dat het plaatsen van opslagsystemen vandaag de dag beter geaccepteerd wordt door de maatschappij en veel minder impact heeft dan het openleggen van de straten. Er is werk aan de winkel en wij zijn er meer dan klaar voor.”

(Bron: Solar365)

Leave a Reply