Skip to main content

Vorige week is het rapport “Batteries and Secure Energy Transitions” van het International Energy Agency (IEA) gepubliceerd. Het rapport beschrijft de centrale rol van batterijtechnologieën in het ondersteunen van de wereldwijde energietransitie.

Veelbelovende opkomst batterijen

Met de dringende noodzaak om over te schakelen naar schonere en duurzamere energiebronnen om klimaatverandering tegen te gaan en energiezekerheid te waarborgen, wordt de opkomst van batterijen als een veelbelovende oplossing onderstreept door het IEA. Het rapport wijst daarbij op de recente technologische vooruitgang in batterijtechnologieën, met verbeteringen in energiedichtheid, levensduur, veiligheid en kosteneffectiviteit. Deze vooruitgang heeft batterijen steeds aantrekkelijker gemaakt voor een breed scala aan toepassingen, onder meer voor elektriticiteitsnetten waarbij batterijen zorgen integratie van hernieuwbare energiebronnen, het balanceren van vraag en aanbod, en verbeteren van de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening. Bovendien dragen energieopslagsystemen voor huishoudens en bedrijven bij aan energieonafhankelijkheid en het maximaliseren van het gebruik van zelfopgewekte hernieuwbare energie, aldus IEA.

Alhoewel het gerealiseerde batterijvermogen wereldwijd is gestegen naar 41,5 gigawatt, acht de IEA het noodzakelijk dat dit aantal wordt verzesvoudigd om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Om de gewenste snelheid te borgen is kostendaling van batterijen noodzakelijk. De onderzoekers constateren daarbij dat de kosten van batterijen in minder dan 15 jaar met meer dan 90 procent zijn gedaald. De wereldwijde productie van batterijen is de afgelopen 3 jaar meer dan verdrievoudigd. Hoewel China momenteel de meeste batterijen produceert, laat het IEA-rapport zien dat 40 procent van de aangekondigde plannen voor nieuwe batterijfabrieken in de Verenigde Staten en de Europese Unie (EU) plaatsvindt.

Gericht overheidsbeleid, internationale samenwerking en milieu-impact

De onderzoekers van het IEA waarschuwen dat als het niet lukt om de productie en uitrol van batterijen op te schalen, het risico bestaat dat de overgang naar duurzame energie in de energiesector wordt vertraagd. In een scenario met weinig batterijen wordt met name de uitrol van zonnepanelen vertraagd, waardoor bijna 500 gigawattpiek van de hoeveelheid zonnepanelen die nodig is om de hernieuwbare-energieproductie tegen 2030 te verdrievoudigen in gevaar komt. Om dit te voorkomen doet de IEA verschillende aanbevelingen in het rapport.

Een van de belangrijkste aanbevelingen is gericht op beleid en regelgeving om de groei van batterijtechnologieën te ondersteunen. Dit omvat investeringsstimulansen, subsidies, normen voor energie-efficiëntie en recyclingvoorschriften. Door een gunstig regelgevingsklimaat te creëren, kunnen overheden en beleidsmakers de ontwikkeling en implementatie van batterijtechnologieën versnellen.

Internationale samenwerking wordt ook gemeld als een cruciale factor bij het versnellen van de ontwikkeling en implementatie van batterijtechnologieën. Door kennisuitwisseling, technologische samenwerking en gezamenlijke investeringen kunnen landen over de hele wereld profiteren van elkaars expertise en hulpbronnen om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Een ander belangrijk aspect dat wordt besproken, is het beheersen van de milieu-impact van batterijproductie en -afval. Terwijl batterijen een potentieel krachtig instrument zijn voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het bevorderen van duurzame energiebronnen, is het essentieel om de ecologische voetafdruk van batterijen zelf te beheren. Dit omvat het bevorderen van duurzame productie- en recyclingpraktijken en het minimaliseren van de negatieve milieu-effecten.

Klik hier om het gehele rapport te bekijken.