Skip to main content

Op 8 maart 2023 heeft Energy Storage NL een online ledenbijeenkomst georganiseerd over de toenemende aanvragen voor batterijprojecten bij netbeheerders. Meer dan 80 mensen waren hierbij aanwezig. Jan Willem Zwang, eigenaar van adviesbureau Stratergy en energy trendwatcher, gaf de leden van ESNL een exclusieve eerste blik op de resultaten van zijn recente onderzoek naar batterijaanvragen.

In september 2022 voerde Zwang een inventarisatie uit met TenneT, Stedin, Liander en Enexis naar de bekende pijplijn aan batterijprojecten. Hieruit bleek dat er op dat moment ongeveer 20 GW aan batterijaanvragen was ingediend.

De nieuwste cijfers laten zien dat er per februari 2023 in totaal 34 GW aan aanvragen is ingediend bij de genoemde vier netbeheerders, een stijging van 77% ten opzichte van de cijfers uit september. Dit onderstreept het feit dat energieopslag een steeds prominentere rol speelt in ons energiesysteem. Als oorzaak van de explosieve stijging noemt Zwang onder meer de toenemende duurzame productie en elektrificatie van het energieverbruik.

Er is een veelgehoorde vraag vanuit de achterban van ESNL in hoeverre het stijgende aantal batterijaanvragen een serieuze ontwikkeling weerspiegelt, of dat er in zekere mate een run op capaciteit plaatsvindt. Het onderzoek geeft hier enige inzicht in; van de 91 aanvragen voor nieuwe capaciteit bij Stedin werden 11 geannuleerd. Verder lijkt het aannemelijk dat een deel van de nieuwe aanvragen uit voorzorg is vastgelegd met het oog op bedrijfsuitbreiding. Netcongestie kan deze aanvragen hebben versneld omdat bedrijven zeker willen zijn van hun energielevering.

De rol van batterijen in dit geheel wordt gezien als logisch, omdat energieopslag een deel van de congestieproblemen kan oplossen. In de discussie blijkt er een sterke behoefte te zijn onder leden aan meer regie vanuit de Rijksoverheid. Deze moet, in samenspraak met de branche en netbeheerders, duidelijker aanwijzen op welke plekken batterijen gewenst zijn en waar deze geen prioriteit krijgen.

Wil je het volledige onderzoek van Stratergy bekijken? Klik dan op deze link: https://www.stratergy.nl/post/34-gw-aan-batterijprojecten-in-beeld-bij-netbeheerders-per-eind-februari-2023