Sinds ik 15 jaar geleden begonnen ben met modelleren van een hybride auto is energieopslag altijd één van mijn interesses geweest.

Eerst heb ik onderzoek gedaan naar de vele verschillende mogelijkheden en toepassingen van opslag. Vervolgens heb ik in Amerika een adviesgroep helpen opzetten rondom de toepassing en verdienmodellen. Het is mijn ervaring dat voor het succesvol commercieel toepassen van energieopslagsystemen, er veel stakeholders bij betrokken moeten zijn. Ik heb vanuit het bestuur van de ESA de eerste commerciële uitrol van grootschalige li-ion systemen meegemaakt en de markt zien ontwikkelen.

Vanuit deze ervaring zie ik de relevantie van het verbinden van de verschillende partijen, voor de ontwikkeling van een Europese markt. Vanuit de ESA heb ik als linking pin de Europese organisatie EASE mede opgericht, waar ik nu ook nog steeds als bestuurslid actief ben. Ook in Nederland is het gelukt om alle relevante partijen bijeen te brengen in Energy Storage NL, waardoor de concurrentiekracht van de sector verder versterkt wordt.

Er is heel veel mogelijk met energieopslag, zeker in combinatie met de verder gaande elektrificering (EV’s, warmtepompen) en verduurzaming (PV, wind) van onze samenleving. En daarvoor is een goede samenwerking en kennisuitwisseling noodzakelijk.