Skip to main content

Het kabinet heeft vandaag de actieagenda ‘Nederlandse strategie batterijsystemen’ gepubliceerd. De ambitie van deze actieagenda is om Nederland – en daarmee Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen – sterker te positioneren op het gebied van batterijsystemen en (Europese) waardeketens. Het doel van de actieagenda is om inzicht te geven in welke kansen er liggen voor Nederland, wat de sector daarvoor zelf kan doen en welke steun er vanuit de overheid nodig is om de ambities te realiseren. Energy Storage NL heeft op verschillende momenten input geleverd aan de actieagenda.

Kansen verzilveren

De actieagenda ziet voornamelijk op vier terreinen kansen voor Nederland:

  1. Batterijsystemen voor mobiliteit, doel: in 2030 levert Nederland internationaal onderscheidende batterijsystemen voor zwaar transport
  2. Batterijsystemen voor netondersteuning, doel: In 2030 zorgen batterijen met 130 uur opslagduur voor voldoende netcapaciteit en regelbaar vermogen
  3. Data, veiligheid en testen: doel: in 2030 is Nederland koploper op het gebied van batterijtesten voor zwaar transport en systemen voor netondersteuning
  4. Hergebruik, tweede gebruik en recycling, doel: In 2030 een onafhankelijke Neder­landse infrastructuur met toegang tot gerecyclede grondstoffen

Om deze doelen te behalen zijn zet de actieagenda in op: (1) goede faciliteiten voor de ontwikkeling en opschaling van batterijcellen en -pakketten, (2) een goede bilaterale samenwerking, met name in Europa focus op Duitsland, (3) Aandacht voor voldoende vakmensen en (4) een nationaal batterijencompetentie­centrum, Battery Com­petence Cluster NL, waarin Energy Storage strategische partner is.

Reactie Energy Storage NL
Energy Storage NL is blij dat ook het kabinet kansen ziet om een sterke Nederlandse maakindustrie te creëren rondom batterijsystemen. De actieagenda geeft duidelijkheid over de richting en de bijbehorende acties die nodig zijn om deze kansen te verzilveren. De brancheorganisatie roept op om ook een actieagenda te creëren voor andere opslagvormen zoals warmteopslag en moleculenopslag te doen. Ook daar liggen kansen voor Nederland om een sterke maakindustrie te vormen.

Lees hier de gehele actieagenda Batterijsystemen.