Skip to main content

Minister Jetten (Klimaat en Energie) heeft een Kamerbrief gestuurd over het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) rondom normering en beprijzen voor het behalen van de klimaatdoelen voor 2030 en 2050. Onlangs bleek uit de jaarlijkse Klimaat en Energiverkenning van EZK dat deze doelstellingen met het huidige beleid niet worden behaald. Het rapport presenteert oplossingsrichtingen om weer op koers te komen met de beleidsdoelen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van Laura van Geest en is gisteren gepubliceerd.

Een belangrijk voorstel uit het rapport ‘Scherpe doelen, scherpe keuzes: IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050’ is het verplichten en subsidiëren van batterijen bij nieuwe zonneparken. De analyse van het IBO stelt dat dit een maatschappelijk rendabele maatregel is waarmee aanvullende CO2-reductie kan worden behaald. Het voorstel is opgetekend naast ideeën zoals het verhogen van de CO2-heffing voor grote industrie en het verder normeren van zon op dak. Energy Storage NL pleit al lang voor het verdergaand stimuleren van opslag als standaard bij nieuwe zonne- en windparken. We zijn dan ook blij dat het belang van opslag in dat licht wordt onderschreven door de ambtenaren van de verschillende departementen.

Het kabinet neemt dit voorjaar een integraal besluit over aanvullende klimaatmaatregelen, waarbij de resultaten van het IBO worden meegenomen. ESNL blijft deelnemers informeren over de gevolgen voor de opslagsector.

Bekijk het volledige rapport hieronder: