Skip to main content

Tweede Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks) heeft Kamervragen gesteld aan minister Wiebes en staatssecretaris Vijlbrief. Van der Lee wil van de bewindspersonen weten waarom de oplossing voor de dubbele energiebelasting bij energieopslag wordt doorgeschoven naar 2022. De Tweede Kamer nam al in 2018 op initiatief van van der Lee een motie aan die de regering opriep om snel een oplossing aan de kamer te presenteren.

Dubbele energiebelasting bij opslag

Op dit moment wordt bij energieopslag zowel belasting betaald bij het laden van elektriciteit én het ontladen bij de uiteindelijke afnemer. De dubbele belasting is een belangrijk knelpunt voor ondernemers. Dit staat de doorontwikkeling van deze opslagtechnologie in de weg en vormt daarmee een obstakel voor het behalen van onze klimaatdoelen wanneer duurzame elektriciteit niet meer geleverd kan worden aan het net. Dit in tijden dat de ontwikkeling van energieopslag niet alleen belangrijk is voor de energietransitie, maar ook essentieel is voor onze toekomstige verdienkracht.

GroenLinks verzocht samen met de VVD en D66 al in 2018 de regering een oplossing te vinden voor dit probleem. Toenmalig staatssecretaris Menno Snel erkende de problematiek en kondigde maatregelen aan zodat in 2021 een oplossing in werking kan treden. Met de nu opgelopen vertraging wordt een wetswijziging pas volgend jaar verwacht, waardoor een oplossing voor dit probleem minimaal vier jaren op zich laat wachten.

Subsidie

Minister Wiebes onderstreepte juist recent nog de potentie die energieopslag heeft door te onderzoeken of de ontwikkeling van energieopslag gesubsidieerd kan worden in de SDE++. Hierdoor ontstaat de situatie dat subsidie voor energieopslag straks via de belastingdienst terugvloeit naar de overheid. Stefan Olsthoorn, branchemanager van het FME energieopslagplatform Energy Storage NL, zei hierover tegen nieuwsdienst Energeia: “Energieopslag betekent zodoende vooral een financiële opslag voor de Belastingdienst, terwijl Nederlandse ondernemers worden benadeeld.” Van der Lee verwijst in zijn vragen naar het artikel in Energeia en vraagt Wiebes en Vijlbrief te verklaren waarom er enerzijds een subsidie wordt onderzocht en anderzijds een belemmering niet wordt weggenomen.

Energy Storage NL roept het kabinet op om de problemen rondom de dubbele energiebelasting bij energieopslag snel op te lossen en alsnog mee te nemen in het Belastingplan 2021. Olsthoorn zegt hierover: “De noodzaak van energieopslag is groot. In grote delen van Nederland zit het elektriciteitsnet op slot: het aanbod van duurzame energie is hier groter dan de beschikbare capaciteit. Opslag is een belangrijke oplossing voor dit probleem en belemmeringen moeten daarom zo snel mogelijk worden weggenomen.”

Leave a Reply