Skip to main content

Samen met het ministerie Economische Zaken en Klimaat heeft Energy Storage NL verschillende sessies georganiseerd ter invulling van de routekaart Energieopslag. Er werdn edrie sessies georganiseerd over elektriciteitsopslag, moleculenopslag en warmteopslag. Meer dan vijftig ESNL-leden zijn daarvoor vandaag naar Den Haag afgereisd. Er is onder andere gesproken over de belangrijkste belemmeringen die energieopslag in de weg staan en over welke acties geformuleerd kunnen worden om deze obstakels aan te pakken.

De input vanuit onze leden wordt gebruikt voor de totstandkoming van de routekaart Energieopslag, waarin duidelijk wordt welke rol energieopslag speelt in ons huidige- en toekomstige energiesysteem. De oplevering van de routekaart wordt in het einde van dit kwartaal verwacht. Energy Storage NL en het ministerie Economische Zaken Klimaat werken nauw samen met elkaar richting de uiteindelijke totstandkoming van de routekaart energieopslag.