Skip to main content

Energy Storage NL heeft vandaag haar Brancheanalyse 2022-2023 gepubliceerd. In dit onderzoek is een blik geworpen op de huidige- en toekomstige markt voor energieopslag in Nederland[1]. De conclusie van de analyse is dat de potentie voor energieopslag in Nederland enorm is, maar alleen kan worden waargemaakt als bestaande Wet- en regelgeving wordt aangepast, zodat de uitrol van energieopslag niet langer wordt gehinderd maar juist wordt gestimuleerd.

Noodzaak energieopslag
Energieopslag is onmisbaar voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. De noodzaak om meer flexibiliteit in het elektriciteitsnet te realiseren door opslag neemt dan ook snel toe. Het kabinet onderschrijft dit in de onlangs gepubliceerde Routekaart Energieopslag, waarin diverse mogelijkheden worden genoemd om de inzet van elektriciteits-, warmte- en moleculenopslag te laten groeien. Het kabinet heeft daarom in de routekaart zeventig acties geïnventariseerd om energieopslag in Nederland te versnellen.

Energieopslagbranche verwacht explosieve groei
Uit de brancheanalyse blijkt dat de energieopslagsector een sterke omzetgroei verwacht, met maar liefst 1230% tot aan 2026. Het realiseren van deze explosieve groei valt of staat echter met het instellen van de juiste beleidsmaatregelen. Uit het onderzoek van ESNL blijkt dat regelgeving, subsidies en financiering de belangrijkste obstakels vormen voor de groeiverwachtingen van de branche. Daarnaast zijn ook de beschikbaarheid van materialen en arbeidskrachten belangrijke factoren.

Gerealiseerd opslagvermogen blijft achter bij doelen
Netbeheerder TenneT heeft recent aangegeven dat 9 gigawatt aan batterijvermogen voor het hoofdspanningsnet in 2030 nodig is om het elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar te houden. Anno 2023 worden de gerealiseerde opslagprojecten geschat op zo’n 180 megawatt. Dat betekent dat er slechts 2% van de totale behoefte aan opslagvermogen voor het hoofdspanningsnet nu is gerealiseerd. Een enorme versnelling van energieopslag in Nederland is daarom maatschappelijk gezien noodzakelijk.

In andere Europese landen ontwikkelt de markt zich sneller, dat komt voornamelijk door het ontbreken van hoge transportkosten voor energieopslag. Volgens Energy Storage NL is sprake van een  ongelijk speelveld met andere landen. Het gevaar hiervan is dat economische activiteiten rondom energieopslag worden verplaatst richting België en Duitsland.

Technologische ontwikkeling versnelt
Uit de brancheanalyse blijkt verder dat de technologische ontwikkeling van innovatieve opslagsystemen in 2023 zal versnellen. Daarbij maken systemen voor thermische opslag een opvallende ontwikkeling door. Waar de huidige producten vaak nog in een proefomgeving worden getest, zal dit jaar de stap worden gezet door bedrijven naar een marktrijp product. Energy Storage NL benadrukt het belang om de markt voor warmteopslag te stimuleren zodat daadwerkelijk projecten kunnen worden gerealiseerd. Dit kan onder meer door vergunningsprocedures te versnellen en garanties te verlenen voor financiering.

Het bestand kan door leden worden gedownload in Mijn ESNL: https://www.energystoragenl.nl/werkgroepen/marktonderzoek/

[1] De resultaten uit het onderzoek zijn afkomstig uit een ledenenquête, waarbij meer dan 80 bedrijven vanuit ESNL-achterban hebben geantwoord, aangevuld met conclusies uit internationaal vergelijkende (markt)onderzoeken.