Skip to main content

Het demissionaire kabinet heeft het bedrag voor de subsidieregeling Demonstratie Energie Innovaties (DEI+-regeling) verdubbeld. In totaal is er volgend jaar €131 miljoen beschikbaar voor pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan een lagere CO₂-uitstoot in Nederland voor 2034. Behalve de totale omvang gaat het ook de maximale bijdrage per project omhoog, van 15 miljoen naar 30 miljoen per project. Daarnaast zijn er meer thema’s aan de regeling toegevoegd, waarvan energieopslag en conversie profiteert.

Zo is de DEI+ regeling uitgebreid met het thema ‘Bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen’. Dit thema is gericht op productie, opslag en inpassing van energie uit hernieuwbare bronnen. Nieuw binnen dit thema is dat er ook demonstratieprojecten voor energieopslag mogelijk zijn. Voorheen werden binnen de DEI-regeling uitsluitend proefprojecten voor energieopslag gesubsidieerd. Energy Storage NL (ESNL) heeft het gebrek aan demonstratieprojecten voor energieopslag meermaals aangestipt binnen het ministerie Economische Zaken en Klimaat. ESNL is daarom blij dat nu ook demonstratieprojecten voor batterijen en thermische opslag mogelijk zijn, dit zolang er een directe koppeling is met een productie-installatie voor hernieuwbare energie.

Binnen de DEI+ regeling blijft daarnaast het thema ‘Flexibilisering van het energiesysteem’ bestaan. In dit thema worden innovatie pilots rondom energieopslag en conversie mogelijk gemaakt. Aan het reeds bestaande thema ‘Waterstof en groene chemie’ zijn subsidieprojecten voor de test- en experimenteerinfrastructuur toegevoegd, waardoor er ook projecten rondom transport en opslag waterstof(dragers) inclusief conversie gesubsidieerd kunnen worden.

Begin december heeft RVO een presentatie gegeven over de aanpassingen binnen de DEI+ regeling. De presentatie kunt u hieronder terugvinden.

[pdfjs-viewer url=”https://www.energystoragenl.nl/wp-content/uploads/2023/12/Webinar-DEI-2024.pdf” attachment_id=”10240″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]