Skip to main content

Tijdens het debat Elektriciteitsnet, energiesysteem en RES heeft minister Jetten vandaag gemeld een routekaart te willen maken voor energieopslag. Daarbij gaf de minister aan dat hij deze routekaart graag met de sector wil vormgeven, waarbij hij verwees naar de contacten met Energy Storage NL en de punten die eerder door de branchevereniging aan de minister is voorgelegd. De routekaart wordt begin volgend jaar verwacht.

Met een routekaart verwacht Energy Storage NL dat er meer duidelijkheid ontstaat over de inzet van energieopslag in het energiesysteem en de route voor verschillende opslagvormen om dit doel vervolgens te bereiken. Energy Storage NL heeft het idee van een routekaart Energieopslag in een brief richting de Tweede Kamer toegestuurd ter voorbereiding op het debat, zie ook de brief hieronder. Deze brief is samen met de leden van de werkgroep Better Businesscase opgesteld.

In het debat werden door de Kamerleden ook verschillende vragen gesteld over de transporttarieven voor batterijen. De minister gaf aan dat hij alleen over de indeling van de transporttarieven gaat, maar niet over de hoogte van die tarieven. Dit ligt namelijk bij de ACM. Wel gaf de minister aan om zorgen van de Kamerleden over de transporttarieven voor batterijen mee te nemen in de toegezegde routekaart voor energieopslag.

[pdfjs-viewer url=”https://www.energystoragenl.nl/wp-content/uploads/2022/09/Brief-FME-ESNL-Debat-Elektriciteitsnet-energiesysteem-en-RES-1-JN.pdf” attachment_id=”7399″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]