Skip to main content

Op 13 september vond een netwerkbijeenkomst plaats in Zoetermeer voor de leden van Energy Storage NL. Tijdens het event lichtte Engie haar plannen toe met energieopslag. Daarnaast gaf Remko Bos, Directeur Energie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), toelichting op de visie van de toezichthouder op opslag en de uitdagingen op het elektriciteitsnet. Tijdens het event waren veel deelnemers aanwezig om het gesprek aan te gaan over de businesscase van energieopslag.

Transporttarieven belangrijk thema
Een belangrijk thema dat terugkeerde waren de transporttarieven op het elektriciteitsnet. Dit is één van de belangrijkste obstakels voor de grootschalige uitrol van opslag. Zo kunnen de transporttarieven tot wel 80% van de operationele kosten (OPEX) van een batterij uitmaken. Dit werd bevestigd door Frank van den Spiegel en Roeland Manders van Engie, die in hun presentatie uiteenzetten dat een groot aantal opslagprojecten risico loopt als de nettarieven niet fundamenteel worden gewijzigd. Landen om ons heen hebben al eerder maatregelen genomen om barrières voor opslag via de tarieven weg te nemen.

Na een pauze waarin volop werd genetwerkt nam Remko Bos van de ACM het woord. Hij vertelde welke maatregelen de autoriteit ziet om het elektriciteitsnet te ontlasten door meer flexibiliteit te realiseren. Daarbij kwamen congestiemanagement, alternatieve transportrechten, prioritering en herziening van de transporttarieven aan bod. Na zijn presentatie vond een open discussie plaats over de snelheid en effectiviteit van de gekozen routes. De bijeenkomst sloot af met een geslaagde netwerkborrel.

ESNL pleit voor een nultarief voor opslag
Energy Storage NL is de afgelopen maanden intensief in gesprek met de ACM, EZK en de netbeheerders over de businesscase van opslag. Daarbij pleit de branche voor een aparte categorie voor energieopslag waarbij op korte termijn een nultarief op transport geldt, vergelijkbaar met bijvoorbeeld België en Duitsland. Daarnaast gaan de gesprekken over andere manieren om opslag te stimuleren, bijvoorbeeld via subsidies en het versnellen van vergunningsprocedures. Via de verschillende werkgroepen en persoonlijke gesprekken halen we input op en informeren we de sector over de voortgang.

Benieuwd naar de werkgroepen of vragen naar aanleiding van dit bericht? Mail naar [email protected] voor meer informatie.

De presentatie van de bijeenkomst is beschikbaar voor leden en kan worden gedownload via de volgende link: https://www.energystoragenl.nl/wp-content-uploads-2023-09-23-09-13-netwerkbijeenkomst-engie-pdf/