Skip to main content

Invest-NL heeft vandaag de Energie Opslag Overeenkomst gelanceerd ter ondersteuning van de verhuur van de capaciteit van batterijen aan derden. Deze overeenkomst is ontwikkeld in samenwerking met SemperPower, ontwikkelaar en exploitant van Energie Opslag Systemen (EOS), door op basis van een specifieke casus uit de praktijk toe te werken naar een generieke overeenkomst die breed ingezet kan worden in de markt.

De overeenkomst kan worden gebruikt om afspraken tussen opslag aanbieder en afnemer te formaliseren. Hierdoor wordt het gemakkelijker voor batterij exploitanten om het “revenue stacking” model toe te passen waarbij de capaciteit opgeknipt wordt in stukken en daarmee op verschillende markten omzet gecreëerd kan worden. Op deze manier blijft de batterij-eigenaar de batterij zelf opereren, en kan verschillende inkomstenstromen bundelen om zo tot een hogere omzet te komen. Delen van de capaciteit van de batterij kunnen op vooraf bepaalde tijdstippen worden verhuurd aan derden, waarin het van belang is dat de afspraken die hier worden gemaakt goed worden gedocumenteerd.
Voorbeelden van mogelijke afnemers van de opslagcapaciteit zijn wind- en zonneparken, netwerkbedrijven en industriële afnemers. De in deze FTR opgestelde gestandaardiseerde overeenkomst kan hiervoor gebruikt worden.

Financierbaar maken van Opslag

Eind 2020 heeft SemperPower Invest-NL benaderd met een financieringsvraag die lastig te financieren was. Voornaamste reden hiervoor was dat er geen comfort gevonden kon worden bij het marktrisico dat financiers ervaarden.  Het lukte SemperPower niet om het benodigde deel schuldfinanciering op te halen.

Invest-NL Business Development identificeerde het achterliggende knelpunt en besloot de onderneming te helpen middels een FTR project, waarbij adviseurs en juristen zich buigen over het business model, de waardering van een dergelijk model en als eindproduct de juridische formulering van in een model overeenkomst.

Energie Opslag Overeenkomst

De Energie Opslag Overeenkomst (EOO) wordt gesloten tussen de afnemers van de capaciteit en de batterij operator.  Deze overeenkomst kan vervolgens worden gebruikt om zekerheid te bieden aan financiers van de batterij en kan dienen als onderpand. Belangrijke onderwerpen die in de overeenkomst aan bod komen zijn onder andere verplichtingen, vergoedingen, aansprakelijkheid en boetes bij het niet voldoen aan nominaties en zekerheden.

[pdfjs-viewer url=”https://www.energystoragenl.nl/wp-content/uploads/2022/06/energie_opslag_overeenkomst_consultatiemodel_invest_nl.pdf” attachment_id=”6225″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]