Skip to main content

Invest-NL, Ventolines en Energy Storage NL  hebben vandaag de Cable Pooling Overeenkomst (CPO) met energieopslag gepubliceerd.

De Cable Pooling Overeenkomst (CPO)
In de CPO zijn bepalingen opgenomen voor het delen van één aansluiting voor wind-, zon- én opslagprojecten.  De overeenkomst gaat in op alle noodzakelijke randvoorwaarden die daarvoor geregeld moeten zijn. Zo bevat de overeenkomst bepalingen over de projectrealisatie, vergoedingen, de relatie met de netbeheerder, bemetering, programmaverantwoordelijkheid, terugregeling van installaties, financiering en aansprakelijkheid.

Ventolines is door Invest-NL gevraagd om de CPO met energieopslag te schrijven. Rens Savenije, Business Lead Systeemintegratie bij Ventolines: “Ventolines begeleidt opdrachtgevers bij de ontwikkeling, bouw en het beheer van duurzame energieprojecten. In ons werk zien en ervaren we de maatschappelijke noodzaak en de technische haalbaarheid van cable pooling. Maar dan moeten initiatiefnemers hier ook echt mee aan de slag kunnen. Daarvoor maakten we vorig jaar al een overeenkomst voor het delen van één netaansluiting voor wind- en zonneparken. Energieopslag ontbrak nog aan deze overeenkomst. In de vandaag gepubliceerde CPO is energieopslag toegevoegd.”

Toewerken naar een efficiënter netgebruik
Als opdrachtgever was Invest-NL nauw betrokken bij de totstandkoming van de CPO met opslag. Diederik Apotheker, [xx] bij Invest-NL: “We zien dat zon- en windenergieproducenten graag aan de slag willen met energieopslag maar nog veel vragen hebben over de manier waarop dit kan. Invest-NL ziet het als haar taak om ondernemers hierbij te helpen. Met deze overeenkomst zorgen we nu voor de noodzakelijke handvatten om dit via één aansluiting te doen.”

Energy Storage NL, de vereniging voor de Nederlandse energieopslagsector, is blij met de nieuwe overeenkomst. Jeroen Neefs, branchemanager Energy Storage NL: “We zien dat het Nederlandse elektriciteitsnet steeds voller raakt. We moeten daarom toewerken naar een efficiënter netgebruik. Dit kan niet zonder de inzet van energieopslag. We hopen daarom dat deze overeenkomst ervoor zorgt dat opslagtechnologie nog meer wordt ingezet in Nederland.”

Elisabetta Aarts, Chief Legal Officier bij Ventolines: “Het is belangrijk dat wordt verduidelijkt dat het wettelijke kader voor cable pooling ook voor opslag kan worden toegepast. De Elektriciteitswet 1998 noemt de mogelijkheid nu alleen voor wind- en/of zonneparken. Opslag lijkt over het hoofd gezien.”

Ventolines, Invest-NL en Energy Storage NL roepen de wetgever op om op korte termijn buiten twijfel te stellen dat cable pooling ook bedoeld is voor opslag.

Het model CPO met energieopslag is hier te downloaden.

Leave a Reply