Skip to main content

Op 10 oktober bracht Invest-NL vooraanstaande belanghebbenden uit de sector samen voor een ronde tafelbijeenkomst om de uitdagingen binnen de warmteopslagsector aan te pakken. De sessie werd geleid door experts van TNO, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), TKI Urban Energy en Triodos. Aanleiding voor deze bijeenkomst zijn verschillende rapporten die Invest-NL op 10 oktober heeft gepubliceerd.

De Weg Banen naar een Duurzame Toekomst met Warmteopslag
In samenwerking met ESNL-lid Cellcius heeft Invest-NL drie cruciale rapporten gepubliceerd met als doel de ontwikkeling van de markt en de verbetering van voorstellen in de warmteopslagsector te bevorderen. Een van deze rapporten, getiteld “Financiële Haalbaarheid van Warmtebatterijen”, maakt gebruik van het businessmodel van Cellcius als model en integreert inzichten uit de warmtemarkt. Het biedt waardevolle inzichten in de financiële aspecten van de ontwikkeling van warmteopslag, bedoeld voor deling met financiële instellingen en Nederlandse ontwikkelaars.

Bovendien vereist de zoektocht naar grootschalige warmteopslagprojecten diepgaande juridische kennis en ondersteuning. Deze inspanningen hebben geleid tot een robuust juridisch kader, dat dient als een blauwdruk voor publiekrechtelijke voorschriften die bedrijven in de warmteopslagsector helpen om hun ontwikkelingen te sturen met afgedekte risico’s en duidelijke richtlijnen.

Het onderzoek benadrukte ook het belang van een dieper inzicht in marktbehoeften en het potentieel van warmteopslag. Uitgebreide interviews met belanghebbenden in de sector hebben geleid tot de “Positioneringscan Warmteopslag: Kansen Ontdekken in Warmteopslag”, een essentiële handleiding voor het positioneren van nieuwe ontwikkelingen binnen de markt. Deze handleiding stelt andere warmteopslagontwikkelaars in staat om te verkennen hoe ze gebruiksscenario’s kunnen creëren voor hun technologie, waarbij marktpartijen toegevoegde waarde kunnen herkennen.

Plan van aanpak Professionalisering Warmteopslagsector
De onderzoeksresultaten en inzichten van deze ronde tafelbijeenkomst benadrukken de dringende behoefte aan concrete oplossingen voor de huidige obstakels in de sector. Energy Storage NL (ESNL) is vanuit de Routekaart Energieopslag actiehouder om een plan van aanpak te ontwikkelen voor de professionalisering van de warmteopslagsector. Gedurende maand oktober zal hiervoor input worden verzameld vanuit de sector. Deze input zal dienen als basis voor het plan om de sector te professionaliseren en organiseren. Het definitieve plan, met details over de geïdentificeerde uitdagingen en strategieën om ze aan te pakken, is gepland voor indiening bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in Q4-2023. Als u geen lid bent van ESNL maar wilt bijdragen aan dit initiatief, neem dan contact op via [email protected].

Download het rapport ‘Financiële haalbaarheid warmteopslag en batterij’

Download het rapport ‘Rapport publiekrechtelijke wetgeving warmtebatterij en opslag’

Download het rapport ‘Positioneringsscan warmteopslag en batterij’