Skip to main content

Publicatie veiligheidskader voor Lithium-ion houdende energiedragers – PGS37-1
De PGS-37 commissie (Publicatie Gevaarlijke Stoffen), waarin ESNL heeft deelgenomen, heeft een veiligheidskader ontwikkeld voor energiedragers die lithium-ion bevatten. Om te zorgen dat het veiligheidskader voldoet aan de wensen van de opslagsector, heeft ESNL samen met haar leden een werkgroep Veiligheid opgericht. Deze werkgroep heeft de PGS-37 commissie de afgelopen periode geadviseerd.

Publicatie van de PGS-37-1 richtlijn

Doel en scope PGS-37
Het doel van dit kader is om een veiligheidsstandaard vast te stellen voor zowel bestaande als nieuwe batterijsystemen met een capaciteit groter dan 20 kWh. De gepubliceerde maatregelen zijn van toepassing op systemen met een maximale capaciteit van 400 MWh. Voor grotere systemen is maatwerk vereist, waarbij een risicoanalyse moet worden uitgevoerd. Het veiligheidskader maakt onderscheid tussen energieopslagsystemen op basis van behuizing (Typical 1 – 3) en op basis van plaatsing (Typical 4 – 6). De meeste maatregelen zijn alleen van toepassing op bepaalde typen systemen.

Webinar Veiligheid
ESNL heeft op woensdag 21 juni een webinar georganiseerd om haar leden alvast te informeren over de implicaties van de nieuwe veiligheidskaders. Hierin is vooral stilgestaan bij de kernpunten van Typical 3 (EOS/BESS-park met niet-betreedbare behuizingen in de openlucht) en Typical 4 (Mobiele EOS/BESS). Tijdens het webinar werden de implementatietermijnen van verschillende maatregelen toegelicht, variërend van 3 maanden tot 10 jaar, afhankelijk van de urgentie om de veiligheid te verbeteren en/of het behalen van aanzienlijke veiligheidsvoordelen. Met name de implementatie van bluswateraansluitingen heeft een relatief korte termijn van 2 jaar.

Voor Typical 3, een EOS/BESS-park met niet-betreedbare behuizingen in de openlucht, worden veiligheidsvoorschriften genomen om minimale afstand tussen EOS’n, tussen EOS clusters en omgeving te garanderen.

Typical 4 omvat mobiele energieopslagsystemen die zijn gehuisvest in aangepaste containers of die tijdelijk zijn opgesteld in de open lucht of binnen tijdens de bouwfase, op goed geventileerde locaties. Een maatregel die is uitgelicht tijdens het webinar is de tijdelijke alternatieve maatregel voor mobiele EOS/BESS-systemen zonder bluswateraansluiting (1000L/min), namelijk het gebruik van een watersnijsysteem als “last line of defence” totdat de overgangstermijn voor de bluswateraansluiting (M56) van kracht wordt. Dit is alleen van toepassing op systemen die op de markt zijn gekomen voordat de definitieve versie van de PGS37-1 is vastgesteld.

Publicatie en vervolg
De publicatie van de PGS37-1 standaard kunt u hier vinden. Voor overige vragen willen wij eerst doorverwijzen naar de Q&A sessie van het webinar (alleen voor ESNL-leden beschikbaar). Energy Storage NL wil volgend jaar wederom een sessie te organiseren om leden te bevragen hoe de implementatie van de richtlijn verloopt en tegen welke problemen de sector aanloopt om deze vervolgens in te brengen bij de PGS-commissie.