d905fe6711087c8fc76b360ee83f42e3fe397ca7.png
De Strijp, EIndhoven
3 Oirschotsedijk Eindhoven Noord-Brabant 5651 GB NL

De druk op het Nederlandse elektriciteitsnet wordt de komende jaren steeds groter. Omdat we vanuit onze duurzaamheidsambities meer en meer gebruik gaan maken van elektriciteit voor ons vervoer en het verwarmen van onze huizen, fabrieken en kantoren. Maar ook omdat de opwek van energie verplaatst van een centrale bron naar talloze lokale bronnen verspreid over heel Nederland. Bronnen waarvan de opbrengst ook veel sterker fluctueert dan die van traditionele elektriciteitscentrales. Om dit met het huidige energienet op te kunnen vangen zijn er grofweg twee opties. Een kostbare netverzwaring of op zoek gaan naar alternatieven om de verbruiks- en aanbodpieken te beperken. Interflex is een innovatieproject van de EU waarin netbeheerder Enexis en projectpartners TNO en ElaadNL participeren. In dit project toetsen we alternatieven in de praktijk om zo te komen tot duurzame oplossingen voor het beschikbaar en betaalbaar houden van energie. Overal en altijd.

Verbruikssturing via lokale marktplaats

Om de dagelijkse pieken in de energievraag te verlagen test Interflex momenteel een concept voor een lokale marktplaats waar netbeheerder Enexis kan onderhandelen met aanbieders van diensten die het verbruik van energie kunnen sturen (zoals de aanbieder van een app voor het voordelig laden van elektrische auto’s). Enexis gaat hen via de marktplaats subsidiëren voor het verplaatsen van het energieverbruik van hun klanten. Bijvoorbeeld als deze bedrijven ervoor zorgen dat hun klanten ’s nachts de auto laden in plaats van overdag. Op deze manier kan Enexis de belasting van het elektriciteitsnet op piekmomenten in een klap fors terugbrengen en hoeft het netwerk niet verzwaard te worden.

Test variabele capaciteit voor centrale batterij

Interflex experimenteert momenteel ook met een nieuw type aansluiting met een variabele capaciteit. Deze aansluiting gaan we binnen Interflex gebruiken voor de aansluiting van de centrale batterij op het elektriciteitsnetwerk. Op momenten dat het elektriciteitsnet zwaar wordt belast is de capaciteit van de centrale batterij even lager waardoor het opladen en aftappen van energie langzamer gaat. Maar buiten de piekmomenten is de capaciteit juist extra hoog. Dan werkt  de batterij dus juist sneller.

USE CASE 1 – SLIMME ENERGIE OPSLAG VIA EEN BATTERIJ
Het doel van deze demonstratie is om technisch, economisch en contractueel te toetsen of de slimme opslag bruikbaar is in de vorm van commerciële opslag. Gecentraliseerde opslag moet gewaardeerd worden met hulp van alle betrokken partijen: de landelijke netbeheerder, lokale netbeheerder, opslag beheerder, prosumers. Het demonstreert de toepasbaarheid van het hebben van opslag units op grote schaal bij substations of op straat niveau, om op die manier energievraag te beheersen. De mogelijke capaciteit van de centrale opslag unit is tussen de 250 en 500 kWh.

Om interactie tussen actoren, markten en lokale bronnen mogelijk te maken is het “Lokale Infrastructuur Management Systeem” LIMS bedacht. Het doel is om een lokale interface van en naar potentiële flexibiliteitsbronnen van energie mogelijk te maken.

USE CASE 2 -FLEXIBILITEIT DOOR ELEKTRISCH VERVOER
Het mogelijk maken van optimale activatie van alle beschikbare lokale flexibiliteit aangeboden door de lokaal beschikbare laadpalen ten behoeve van congestie management op het energie netwerk. De laadpunt operator (CPO) beheert het opladen van het elektrisch vervoer, door verschillende mechanische toe te passen om de potentie van de flexibiliteit in elektrische vervoer vrij te maken. Het kan de flexibiliteit aggregeren en aanbieden aan bv. de landelijke of lokale netbeheerder via het “flexibiliteit aggregator platform” (FAP). Deze use case conceptualiseert, implementeert en valideert de technische aspecten van “lange termijn flex inkoop contracten” om de flexibiliteitsbehoeften van de lokale netbeheerder te faciliteren. De rest van de flexibiliteit / capaciteit kan gekocht worden door programmaverantwoordelijken (BRP) en de landelijke netbeheerder. Deze verhoogde lokale flexibliteit maakt het mogelijk voor een grote groep consumenten om actief hun flexibiliteit aan te bieden aan de energiemarkten. De lokale netbeheerder wordt de markt beheerder door te coördineren met “flexibiliteit aggregator platforms” (FAP’s), door het verzoeken van flexibiliteit aanbiedingen aan verschillende commerciële partijen, voor de volgende dag. Dit is hoogstwaarschijnlijk de situatie als het gaat om congestie, maar het is ook mogelijk dat de programmaverantwoordeliijken (BRP’s) en/of de landelijke netbeheerder deze rol vervullen.

USE CASE 3 – MARKTMODEL VOOR FLEXIBILITEIT IN DE ENERGIE VRAAG
Deze demonstratie valideert technisch, economisch en contractueel de bruikbaarheid van een geïntegreerde flexibele energiemarkt gebaseerd op een combinatie van statische batterij opslag (Smart Storage unit) en elektrisch vervoer. Een aggragator beheert de opslag en een andere beheert elektrische laadpalen. De twee aggregators concurreren via de flex-markt, allebei bieden ze flexibliteit aan de verschillende stakeholders (zoals de netbeheerders). De twee typen van flexibiliteit (opslag en elektrisch vervoer) hebben verschillende karakteristieken en hoogstwaarschijnlijk verschillende gebruikersbeperkingen (bv. bestuurders van elektrische auto’s willen hun auto opgeladen hebben binnen een bepaalde tijd). Dit resulteert in verschillende marginale kosten van flexibiliteit en daardoor zijn meer dynamische verdiensten mogelijk en meer competitie. In deze use case wordt een markt mechanisme gebruikt om flexibiliteit tussen de twee aggregators en de netbeheerder te verhandelen. Gebaseerd op financiële vergoedingen voor flexibiliteit. Om voorspelde congestie op het net te voorkomen, koopt de netbeheerder de benodigde flexibliteit in van één van de aggregators, gebaseerd op de kosten van de flexibiliteit. Dit resulteert in de meest kost efficiënte oplossing voor de netbeheerder.

Datum Start of operation
19 september 2016
Status van het project
Operationeel
ESNL deelnemer betrokken?
Ja