tab-image-placeholder.png
Meulenspie Breda
71 Meulenspie Teteringen Noord-Brabant 4847 NL

Als we energie blijven verbruiken zoals we dat nu doen, zijn de bronnen binnenkort uitgeput. Daarom is het belangrijk dat we ruimte maken voor duurzame energie, door mensen zelf opgewekt. Maar ook dat we anders omgaan met de energie die er is. Slimmer. Bijvoorbeeld door energie te gebruiken als dit gunstig is.

Met de pilot Jouw Energie Moment heeft Enexis onderzocht in hoeverre mensen hiertoe bereid zijn en welke eisen dit stelt aan het energienet en de diensten van energieleveranciers. Simpelweg door het in het klein uit te proberen. De ervaringen van de deelnemers vormen de basis voor het energienet van de toekomst. Een net dat elektriciteit betaalbaar houdt en ervoor zorgt dat we nooit zonder komen te zitten.

De pilot ‘JEM 2.0’ is in januari 2017 gestart en duurde tot januari 2018. Dit is het vervolg van de pilot ‘Jouw Energie Moment’ (2012-2015) waarin aangetoond werd dat dynamische energietarieven voor consumenten een reden zijn om hun energieverbruik aan te passen. Tegenwoordig is het als consument al mogelijk om gebruik te maken van deze dynamische energietarieven. Gevolg hiervan is dat de verschillende energiepartijen zoeken naar nieuwe businessmodellen. Met deze vervolgpilot wordt onderzocht wat een goed werkend businessmodel kan zijn voor het aanbieden van dynamische energietarieven met diverse energiepartijen. Hierbij wordt ook gekeken hoe de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen te organiseren is zodat facturering en verrekening transparant en eerlijk geregeld kunnen worden.

90 huishoudens in een woonwijk in Breda namen deel aan JEM 2.0. De huishoudens worden continu op de hoogte gehouden van hun verbruik, de bijbehorende kosten en de te verwachten ontwikkelingen van de energieprijs. Zo stellen we ze in staat energie te gebruiken op het moment dat dit het voordeligst is. Is de prijs voor energie hoog? Dan kunnen ze gebruikmaken van de zelf met hun zonnepanelen opgewekte energie. Bij 39 van de 90 huishoudens is in de woning, dus achter de energiemeter een accusysteem (Tesla Powerwall) geplaatst, zodat ook de mogelijkheid van energieopslag voor toekomstige businessmodellen onderzocht kon worden.

De resultaten van de JEM 2.0 pilot zien hier terug te vinden.

Datum Start of operation
1 januari 2017
Status van het project
Pilot afgerond
ESNL deelnemer betrokken?
Ja
Leverancier
Tesla