geverifieerd
Breda Havenkwartier
56 Konijnenberg Breda Noord-Brabant 4825 BD NL

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van de eerste Energie-leverende wijk in Nederland en de eerste Wijkbatterij E+W in Europa in het Havenkwartier Breda. In een intensieve samenwerking met TNO, Dr. Ten, SEAC, Avans Hogeschool, Aan de Stegge Bouwbedrijf, Cubicco, gemeente Breda, Vereniging Brabantse Gemeenten en SBRCurnet wordt in de periode 2017 – 2020 het Research project Sustainable Selfsupporting Urban Smart Grid – Wijkbatterij Breda opgepakt.

De gemeente Breda bood als innovatie-aanjager de locatie Havenkwartier nabij het CS aan als stedelijke proeftuin. Innovatieve partijen krijgen de gelegenheid de beschikbare binnenstedelijke ruimte te activeren, zonder eerst zelf eerst als overheid te ordenen. DE COOBRAA wenst het idee van de Wijkbatterij ook in andere projecten op te pakken. Via een samenwerking met B2Ai (voorheen BURO II & ARCHI+I geheten) – het grootste architectenbureau in België – wordt de Wijkbatterij in België geïntroduceerd.

Het voorstel “Wijkbatterij – Energie-leverende wijken & gebouwen” behelst de ontwikkeling van de opschaling van een innovatief energieopslagsysteem, de eerste in zijn soort in Nederland en voorzover ons bekend ook in Europa. De koppeling van warmte en elektrisch op basis van het niet-fossiele zout is uniek. Een elektrische Wijkbatterij wordt her en der al toegepast, wel op basis van schaars wordende (dure) grondstoffen als lithium.

Status van het project
In Ontwikkeling
ESNL deelnemer betrokken?
Ja