Skip to main content

Vanaf 15 januari stelt de provincie Drenthe de subsidieregeling ‘Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie’ open. Deze regeling is specifiek bedoeld voor initiatiefnemers van duurzame energieproducten die geen stroom terug kunnen leveren aan het elektriciteitsnet. Zij kunnen een aanvraag doen voor haalbaarheidsonderzoek of voor technische oplossingen, bijvoorbeeld voor opslagtechnieken. In totaal is € 550.000,– beschikbaar in de regeling, waarvan € 50.000,– is bedoeld voor haalbaarheidsonderzoeken en € 500.000,– voor technische oplossingen.

De provincie Drenthe concludeert dat energieopslag en het slim afstemmen van vraag naar en aanbod van elektriciteit op korte termijn al kansen biedt tot aansluitoplossingen voor nieuwe duurzame energie-opwekinstallaties. Daarnaast dragen ze op langere termijn bij aan een robuuster energiesysteem en een stabiel energienet. De inzet van opslag en het verhogen van eigengebruik zorgen voor minder belasting van het elektriciteitsnetwerk. Dat geldt ook na de realisatie van de netverzwaring, waar netbeheerders hard aan werken. Meer informatie over de subsidieregeling en het indienen van een aanvraag is vanaf 15 januari 2022 te vinden via het subsidieloket.

Energy Storage NL complimenteert de provincie Drenthe met het openstellen van deze subsidieregeling en roept meerdere provincies op – die ook te maken hebben met netcongestieproblemen – dit goede voorbeeld te volgen.

Leave a Reply