Skip to main content

Afgelopen vrijdag is bekend geworden dat het kabinet Rutte-IV is gevallen. Energy Storage NL betreurt de val van het kabinet. De koepelorganisatie waarschuwt voor het gevaar dat de demissionaire status van het kabinet heeft voor de energietransitie en specifiek de versnelling van energieopslag in Nederland.

Belangrijke stappen voor energieopslag

Onder leiding van het afgelopen kabinet zijn er belangrijke stappen gezet voor de ontwikkeling, opschaling en implementatie van energieopslag in Nederland. Zo is er in de afgelopen kabinetsperiode een Routekaart Energieopslag ontwikkeld, is er meer dan €1 miljard vanuit Klimaatfonds gereserveerd ter stimulering van energieopslag en wordt er in het Nationaal Plan Energiesysteem gewerkt aan het aanwijzen van geschikte locaties voor opslag. De opslagsector is het kabinet Rutte-IV, en specifiek ook demissionair Klimaat & Energie minister Rob Jetten, zeer erkentelijk voor de belangrijke stappen die zijn gezet rondom het versnellen van energieopslag in Nederland.

Stilstand leidt tot uitstel van investeringen

De demissionaire status van het kabinet en het mogelijk controversieel verklaren van onderwerpen als ‘de energietransitie’ kunnen grote gevolgen hebben voor de Nederlandse klimaatdoelen en specifiek ook de uitrol van energieopslag in Nederland. Volgens Energy Storage NL staan de komende maanden namelijk in het teken van cruciale investeringsbeslissingen met betrekking tot energieopslag in Nederland. Het uitblijven van noodzakelijke beleidsprikkels voor energieopslag zorgt voor het gevaar dat investeerders richting het buitenland zullen uitwijken. Vertraging in dit proces kan dus zeer schadelijk zijn voor de Nederlandse energieopslagsector en daarmee uiteindelijk ook voor de energietransitie.

Snelheid behouden

Energy Storage NL roept daarom het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer op om snelheid te behouden in de klimaataanpak en dit onderwerp niet controversieel te verklaren. Specifiek wordt gevraagd om de uitrol van energieopslag in Nederland te blijven stimuleren via het creëren van onder meer de juiste locaties, vergunningen en tarieven.