Rob Kreiter is verbonden aan het TKI Energie en Industrie als hoofdlijnmanager Systeemintegratie – Elektrificatie en Flexibilisering. Daarnaast is hij operationeel manager bij Sunfloat, een bedrijf dan drijvende PV-systemen ontwikkelt. Hij heeft 11 jaar voor ECN gewerkt, waar hij verantwoordelijk was voor het onderzoeksprogramma Storage & Integration of Renewable Energy. Rob heeft een achtergrond in chemie en katalyse en heeft van innovatiestrategie op het gebied van energie en verduurzaming zijn werkterrein gemaakt. Hij is geboeid door ontwikkelingen die zich uitstrekken over meerdere vakgebieden en sectoren, omdat innovatie meestal plaatsvindt op grensvlakken.

Bij de verduurzaming van ons energiesysteem veranderen opwek en gebruik en verschuiven rollen over sectorgrenzen. Energieopslag is bij uitstek een ontwikkeling die de missing link vormt op dit grensvlak.