Skip to main content

Energy Storage NL (ESNL) is gestart met een uitgebreid marktonderzoek naar de energieopslagsector in Nederland. De pilotversie van dit sector brede onderzoek, uitgevoerd door ESNL in 2023, leverde waardevolle inzichten op over de gehele energieopslagsector. Opvallend was de grote bereidheid om deel te nemen aan de marktuitvraag en de behoefte aan gedetailleerde marktinformatie. 

Om een verdere professionaliseringsslag te maken, heeft ESNL onderzoeksbureau ECORYS ingeschakeld om het energieopslagmarktonderzoek uit te breiden. Dit onderzoek omvat een literatuurstudie die de macro-economische context van Nederland in relatie tot energieopslag in kaart brengt. Daarnaast worden de spelers in de sector en een concurrentieanalyse van Nederland ten opzichte van Europa beschreven. 

De marktuitvraag richt zich op verschillende energieopslagtechnologieën, zoals elektriciteitsopslag, warmteopslag en moleculenopslag. Ook worden de diverse toepassingsgebieden van energieopslagsystemen in kaart gebracht, zoals bij windmolens, zonneparken, industrie, voor of achter de meter. Het onderzoek zal tevens duidelijk maken of het energieopslagsysteem particulier, collectief, industrieel of grootschalig wordt ingezet. 

Oproep aan Energieopslag Stakeholders in Nederland

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van hoeveel en waar energieopslag staat in Nederland (MW/MWh), roept ESNL partijen binnen en buiten de branche op om deel te nemen aan dit sectorale marktonderzoek naar energieopslag in Nederland. Ben je niet aangesloten bij Energie Storage NL en wil je wel deelnemen? Stuur dan een mailtje naar [email protected] met ‘Deelname marktonderzoek’ als onderwerp.  

Het uiteindelijke marktonderzoeksrapport zal beschikbaar zijn voor ESNL-leden en de resultaten zullen gedeeld worden met de partijen die hebben bijgedragen aan het onderzoek. Heeft u wel interesse in de resultaten, maar kunt u niet bijdragen? Stuur dan te zijner tijd een e-mail naar ESNL. 

Vervolg

De marktsurvey gaat in de eerste week van juli open en blijft zes weken beschikbaar. Het marktonderzoek zal medio september worden opgeleverd en zal voortaan jaarlijks worden uitgevoerd.