Skip to main content

Op woensdag 28 september organiseerde Energy Storage NL een online netwerkbijeenkomst met als thema: wat betekenen tijdsgebonden contracten (Non-Firm ATO) voor energieopslag? Chiem Ringers van Alliander praatte deelnemers bij over de laatste ontwikkelingen bij netbeheerders om restcapaciteit op het elektriciteitsnet beter te benutten en congestie te verhelpen.

Meer dan 50 deelnemers schakelden in voor de bijeenkomst. Snel bleek dat er veel vragen leven rondom Non-Firm contracten. Deze richtten zich vooral op leveringszekerheid, aangezien een Non-Firm ATO geen capaciteit garandeert, zoals een Firm contract dat wel doet.

Zo leefde de vraag wat er gebeurt wanneer het net snel voller raakt, met het risico dat een opslagsysteem onder een Non-Firm ATO plotseling onvoldoende capaciteit krijgt om de businesscase overeind te houden. De mate waarin Non-Firm contracten met lagere tarieven rekenen speelt hierin een grote rol.

Daarnaast is het nodig om een onderscheid te maken tussen opslagsystemen die actief zijn op lokale congestiemarkten en het net dus verlichten, tegenover systemen die commerciële diensten leveren. Non-Firm contracten moeten er tenslotte niet voor zorgen dat opslagsystemen die het net positief bijsturen worden gehinderd, omdat de capaciteitsbeperking te grote risico’s schept om nog investeringen te maken. Bedrijven maken zich dan ook zorgen om de gevolgen van dergelijke contracten voor de financierbaarheid van opslagsystemen.

Netbeheerders werken de tarieven en mate van garanties nog volop uit, in samenspraak met de ACM. Zij geven aan marktpartijen hierbij te willen betrekken, bijvoorbeeld door het draaien van pilots. Energy Storage NL is op verschillende niveaus betrokken bij de uitwerking van het Non-Firm concept. We zullen onze deelnemers dan ook doorlopend aanhaken om het geluid van de energieopslagsector zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Natuurlijk blijven we deelnemers ook informeren over parallelle ontwikkelingen, zoals het aangekondigde onderzoek naar de mogelijkheid om Non-Firm contracten te koppelen aan de SDE++.

De presentatie door Chiem is beschikbaar voor leden en kan worden opgevraagd via [email protected]