Skip to main content

In Heerhugowaard is S4 Energy een pilot gestart met een hybride energieopslagsysteem om een constante energiestroom te kunnen realiseren bij Windpark Luna. Het innovatieve systeem bestaat uit een combinatie van batterijen en KINEXT vliegwielen. Naast een verbeterde energiestroom van het windpark zorgt het systeem voor stabiliteit van de frequentie van het netwerk op 50 Hz, ook wanneer de wind even niet waait. Zo kan het windpark, dat in beheer is van Eneco, nog efficiënter duurzame energie leveren aan het net.

Met deze innovatieve pilot willen S4 Energy en Eneco inzetten op een energieopslagsysteem dat netto-opbrengsten van windparken kan verbeteren, door het uitgaande profiel van de windturbines te verbeteren. Tegelijkertijd wordt onbalans in vraag en aanbod naar duurzame energie beperkt en mogelijk curtailment voorkomen.

Langere levensduur
De combinatie van een batterij met de KINEXT vliegwielen maakt het mogelijk dat direct wordt gereageerd op variaties in de netfrequentie met voldoende vermogen. De KINEXT vliegwielen zorgen daarnaast ook voor een langere levensduur van de batterijen. De vliegwielen kunnen in korte tijd grote vermogens leveren of onttrekken aan het netwerk, waardoor de belasting van de batterijen sterk vermindert en de laadstatus van de batterijen rond de 50% blijft. Dit vergroot de levensduur van het batterijsysteem.

Financiering van de pilot
Deze innovatieve pilot ontvangt een DEI subsidie van RVO. Daarnaast wordt de financiering mogelijk gemaakt door het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland, die als impact investor al sinds 2028 betrokken is bij de ontwikkeling van het systeem van S4 Energy.

Commercieel Directeur van S4 Energy, Dominique Becker Hoff: “In Heerhugowaard plaatsen we nu voor het eerst een integraal energieopslagsysteem dat direct is aangesloten op een windpark. Door de ervaring van onze andere energieopslagsystemen te combineren met dit project, zijn we helemaal klaar om onze business te versnellen en onze diensten uit te breiden.”

Lucien Wiegers, commercieel directeur Eneco Energy Trade: “Voor de integratie van duurzame productiemiddelen in onze energiesystemen is het van belang dat we goed kunnen inspelen op de verschillen in vraag en aanbod van energie. Het systeem van S4 Energy biedt de combinatie van opslag en een directe balans in de energiestroom vanuit een windpark. Dit is weer een mooie stap vooruit.”

Joost de Waard, Investment Manager PDENH: “Omdat we geloven dat dit soort systemen noodzakelijk zijn voor grootschalige inzet van duurzame energiebronnen, zijn we zijn sinds 2018 aan boord bij S4 Energy als financier. Mooi om te zien, dat de installatie in Heerhugowaard nu “live” is!”

 

Over S4 Energy
S4 Energy (www.s4-energy.com) optimaliseert energienetwerken met turn-key, schaalbare en flexibele oplossingen voor energieopslag waarin zelfontwikkelde hardware én software wordt toegepast. Naast haar brede kennis op het gebied van energieopslag heeft S4 Energy ook een unieke eigen opslagtechnologie, KINEXT, ontwikkeld. In Heerhugowaard heeft S4 Energy haar tweede hybride opslagsysteem opgeleverd, een batterij met een vermogen van 10 MW en een 3 MW KINEXT vliegwielsysteem. Samen met haar systeem in Almelo is S4 Energy nu in staat om 18 MW aan systeemdiensten in de markt aan te bieden.

Over Eneco
Eneco bestaat uit een groep vennootschappen die internationaal actief is op het gebied van hernieuwbare energie en innovatie. Samen met onze klanten, partners en bijna 2.800 werknemers werken wij aan onze missie: duurzame energie voor iedereen. Wij investeren in windparken, biomassa-installaties, warmte- en zonneparken om de levering van hernieuwbare energie te vergroten. En wij ontwikkelen innovatieve producten en diensten zodat onze klanten kunnen regelen hoe energie moet worden gegenereerd, opgeslagen, gebruikt of gedeeld. www.eneco.nl

Over PDENH
PDENH is opgericht door de provincie Noord-Holland met als doel de duurzame economie in Noord-Holland te stimuleren. Het fonds investeert in bedrijven en projecten die zich richten op de energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Het fonds heeft een omvang van € 85 miljoen en heeft sinds oprichting in meer dan 30 bedrijven en initiatieven geïnvesteerd. PDENH wordt beheerd door KplusV en Startgreen Capital