Skip to main content

TenneT heeft deze week een verhoging van de transporttarieven tot 90% aangekondigd. Volgens Energy Storage NL, de branchevereniging voor Nederlandse energieopslagsector, frustreert deze verhoging de businesscase van batterijen en houdt dit de realisatie van de benodigde CO2-vrije flexibiliteit tegen. Die flexibiliteit is noodzakelijk voor een succesvolle energietransitie. Energy Storage NL pleit daarom voor een versnelde uitzondering voor batterijen in de systematiek van transporttarieven.

Transporttarief
Een transporttarief wordt betaald vanwege de aanleg en het gebruik van het elektriciteitsnet. Het tarief onderscheidt twee doelgroepen, namelijk ‘producenten’ en ‘verbruikers’ van elektriciteit. Vanuit historisch ontstaan zijn producenten vrijgesteld van transporttarieven en betalen verbruikers de volledige rekening.

Door de huidige systematiek worden batterijen momenteel gezien als verbruikers van elektriciteit als zij de batterij laden. De toekomstige kosten worden in de miljoenen geschat, waarbij batterijen  meer aan transportkosten zullen betalen dan de zwaarste vervuilers. Dit terwijl batterijen juist de benodigde CO2-vrije flexibiliteit leveren en daarmee zorgen dat het net efficiënter wordt gebruikt. Hierdoor zorgen batterijen voor een betere stabiliteit van het energiesysteem tegen lagere kosten.

Nu de transporttarieven door kostenstijgingen verder worden verhoogd (gepland 90% verhoging voor 2023 en 75% verhoging voor 2024), zullen de operationele jaarlijkse kosten voor batterijen enorm toenemen. De transportkosten bedragen in sommige businesscases reeds meer dan 85% van de operationele kosten. Energy Storage NL zag de huidige transporttarieven al als één van de belangrijkste belemmeringen voor de realisatie van energieopslag, de aangekondigde verhoging zal dit probleem alleen maar verder versterken.

Uitzondering voor batterijen
Energy Storage NL pleit daarom voor een versnelde uitzondering voor batterijen in de systematiek van transporttarieven. Concreet stelt ESNL voor dat er géén transporttarief wordt betaald door batterijen indien zij met hun acties het elektriciteitsnet niet in de weg zitten. De branchevereniging wijst daarbij ook naar andere landen zoals Duitsland, België en Engeland, waar vrijstellingen op de transporttarieven voor batterijen al zijn ingevoerd. Op dit moment is er daarom geen sprake van een internationaal gelijk speelveld voor batterijen.