Skip to main content

De Europese Commissie maakt gebruik van een verordening om wetgeving met betrekking tot batterijen vast te stellen. Bij de inwerkingtreding op 17 augustus 2023 verving deze verordening de voorgaande Batterijenrichtlijn. Terwijl een richtlijn een doelstelling formuleert die alle EU-landen moeten bereiken en hen de vrijheid geeft om hun eigen wetgeving op te stellen, is een verordening een bindende wetgevingshandeling die in zijn geheel direct moet worden toegepast in de gehele EU.

ESNL heeft voor haar leden de artikelen van de verordening geordend per onderwerp en geordend op type gebruiker. Verder geeft ESNL een overzicht van Primaire en Secundaire wetgeving met de desbetreffende tijdlijn en andere belangrijke beleidsmaatregelen en wetgevingsacties. Deze kunt u terug vinden achter de login op de kennisbank (alleen voor leden).

Verder wilt ESNL de sector wijzen op de volgende belangrijke documenten:

 • Link naar de batterijverordening: Verordening (EU) 2023/1542 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2023 inzake batterijen en afgedankte batterijen, tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG en Verordening (EU) 2019/1020 en tot intrekking van Richtlijn 2006/66/EG
 • Bebat infografic: De nieuwe Europese Batterijverordening
 • Bebat dossier: Ontwerp Batterijverordening 2023 in tien punten

ESNL wilt nadruk leggen achter 2 maatregelen

 • Artikel 7: Koolstofvoetafdruk voor industriële en elektrische voertuigbatterijen

Gedelegeerde handeling van de EU: vaststellen van methodologie voor berekening en verificatie van de koolstofvoetafdruk, en de uitvoeringshandeling ervoor voor EV-batterijen geldend (vanaf) 18 februari 2024

 • Artikel 10: Prestatie en Duurzaamheid van Batterijen

Gedelegeerde handeling van de EU: ervoor zorgen dat LMT-batterijen, oplaadbare industriële batterijen met een capaciteit boven 2 kWh, en elektrische voertuigbatterijen vergezeld gaan van een document met waarden voor de elektrochemische prestatie- en duurzaamheidsparameters geldend (vanaf) 18 augustus 2024

 

Ecosysteem van recycling keten in Nederland (2023) – Battery Competence Cluster

Algemene informatie batterij verordening

De keuze voor een verordening boven een richtlijn heeft tot doel enkele waargenomen tekortkomingen/onvoldoende werking van de interne markt van de EU aan te pakken, waaronder:

 • De afwezigheid van een volledige set regels voor batterijen die op de markt worden gebracht.
 • Ongelijke uitvoering van verplichtingen tussen EU-lidstaten.
 • Het bestaan van barrières voor het functioneren van recyclingmarkten.

De verordening omvat een volledige set regels voor batterijen die op de markt worden gebracht en verwijdert belemmeringen voor geharmoniseerde producteisen en het effectieve functioneren van recyclingmarkten. Het zwaartepunt ligt op de juridische basis van de interne markt, terwijl het bereiken van milieudoelen centraal staat; andere doelen zijn van secundair belang.

De Batterijenverordening streeft naar:

 • Harmonisatie van producteisen voor batterijen.
 • Minimalisatie van de milieueffecten van batterijen.
 • Het “sluiten van de kringloop” door hergebruik te bevorderen en de inzameling en recycling van materialen te verbeteren.
 • Het bieden van juridische zekerheid om investeringen te stimuleren en de productiecapaciteit voor duurzame batterijen in Europa en daarbuiten te vergroten.

Dit wordt bereikt door onder andere:

 • Duurzaamheids- en veiligheidseisen voor batterijen.
 • Prestatie- en duurzaamheidseisen.
 • Etiketterings- en informatievereisten, bijvoorbeeld met betrekking tot gevaarlijke materialen.
 • Beheer aan het einde van de levensduur, met een verhoogde aparte inzameling, recycling en materiaalherwinning.

Let op: deze toelichting richt zich op industriële batterijen, stationaire opslagsystemen en elektrische voertuigbatterijen.