Skip to main content

Afgelopen donderdag vond in de Tweede Kamer een debat plaats over het de problemen op het Elektriciteitsnet. Ter voorbereiding op dit debat hebben Tweede Kamerleden eerder een rondetafelgesprek georganiseerd om input op te halen voor dit debat. Maarten van den Heuvel, heeft hiervoor namens Energy Storage NL de meeste revelante punten voor de Nederlandse energieopslagsector gemeld. En met succes, aangezien energieopslag door veel Kamerleden werd benoemd als een belangrijke technologie om de problemen op het elektriciteitsnet op te lossen.

Twaalf puntenplan CDA ‘Schaarste Elektriciteitsnetten’

CDA-Kamerlid Bontenbal presenteerde tijdens het debat het 12 puntenplan ‘Schaarste Elektriciteitsnetten’ om de problemen met het volle stroomnet aan te pakken. Het plan bevat een belangrijk pleidooi voor energieopslag. Zie hieronder de belangrijkste punten:

Maak cable pooling ook mogelijk voor de combinatie van een batterij en een wind- of zonnepark: de combinatie van een wind- en zonnepark met energieopslag is nog niet mogelijk. Als 2 objecten behoren bij verschillende juridische entiteiten is cable pooling geen mogelijkheid. Deze barrière moet weggenomen worden.

Geef netbeheerders de opdracht om binnen 5 jaar inzicht te geven in de realtime benutting van hun elektriciteitsnetten: netbeheerders moeten hun trafostations actief bemeten met sensoren en de data aan de markt ontsluiten. Op die manier kunnen bedrijven die bijvoorbeeld met batterijen bezig zijn, oplossingen aandragen voor het oplossen van de schaarste op het elektriciteitsnet.

Geef als Rijksoverheid in de subsidiëring van duurzame energiebronnen meer aandacht aan duurzame gassen en duurzame warmte: gelet op de krapte op de elektriciteitsnetten en de grenzen die opdoemen in de uitvoering, is het verstandig de stimulering van het Rijk deels te verleggen naar duurzame warmte en duurzame gassen.

Sluit batterijen, als het producententarief niet wordt ingevoerd, ook uit van het betalen van transportkosten en beschouw deze dus als opwekker in plaats van verbruiker: batterijen die een plek krijgen in het elektriciteitsnet om schaarste op het elektriciteitsnet op te lossen, worden beschouwd als verbruiker. En dus worden ook de transportkosten in rekening gebracht. In andere landen gebeurt dat niet. Als batterijen een bijdrage leveren aan het  voorkomen van netcongestie en bijdragen aan balancering van het elektriciteitsnet, dan is het gerechtvaardigd deze op dezelfde manier te behandelen als productie-installaties.

Stimuleer via de SDE++ zonneweides en windparken in combinatie met batterijopslag: door alleen of vooral zonneweides en windparken te subsidiëren die kiezen voor de combinatie met batterijopslag, kan het gebruik van de aansluiting op het elektriciteitsnet worden geoptimaliseerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat alleen zonneweides met een aansluitvermogen van 50 procent van het maximale vermogen nog SDE++-subsidie krijgen.

Lees hier het twaalf puntenplan terug.

Actieplan VVD en CU ‘Opgewekt Opslaan’
VVD-Kamerlid Erkens en CU-kamerlid Grinwis kwam in hetzelfde debat met een pleidooi voor thuisbatterijen en buurtbatterijen daarin vragen zij onder meer om een aanjaagsubsidie van 30% op de aanschafprijs van thuis- en buurtbatterijen. Ook vragen zij aandacht voor recycling en veiligheid van batterijen.

Lees hier het gehele actieplan terug.

 

Leave a Reply