Skip to main content

Dat concludeert onderzoeksbureau Berenschot in opdracht van Invest-NL. Warmteopslag resulteert in een belangrijk maatschappelijk rendement: het toevoegen van buffers reduceert het gebruik van gasgestookte piekketels en maakt warmtenetten flexibeler en toekomstbestendig. Toch krijgen bedrijven die warmteopslag technologieën ontwikkelen nog moeizaam een voet aan de grond bij warmteprojecten. Koudwatervrees bij de initiatiefnemers van warmteprojecten vormt een belangrijke barrière.

Download rapport “Meer duurzame warmte door seizoensopslag” voor gedetailleerde informatie over het onderzoek en de resultaten.

Bron: Invest-NL

Leave a Reply