Skip to main content

Amsterdam, 17 november – Energie- en dataspecialist Edmij is door de Nederlandse netwerkbeheerder TenneT erkend als een van de eerste Congestion Service Providers. Een belangrijke erkenning van hun rol in congestiemanagement in Nederland. Dit management draagt eraan bij dat bedrijven kunnen uitbreiden en dat duurzame opwek wordt aangesloten op het net. 

Bekende binnen het werkveld
Hoewel Edmij in praktische zin al enige jaren geregeld samen met klanten netbeheerders helpt om congestie te voorkomen, heeft Edmij nu als een van de eerste partijen in Nederland een erkenning gekregen van de landelijke netbeheerder TenneT voor een nieuwe formele rol op het Nederlandse elektriciteitsnet: Congestion Service Provider (CSP). 

Slim energiesysteem in Utrecht
In een stadsregio als Utrecht wordt veel energie gebruikt. Hieronder valt het gebruik van elektrische auto’s, warmtepompen en warmteopslag. Op initiatief van onder andere de Universiteit van Utrecht is ROBUST opgericht. De doelstelling is op lokaal niveau de klantbehoefte aan elektriciteit te bedienen met een flexibel leveringssysteem. Hierbij leveren traditionele leveranciers en flexbronnen stroom aan het net. De aanleiding hiervoor zijn de toenemende congestieproblemen (ophoping of verstopping in een netwerk) in stadregio’s, gepaard met de huidige volatiliteit in de energiemarkten. Edmij is bij dit project betrokken als strategische partner voor congestiemanagement.  

Populariteit onder elektrische auto’s
Liander onderzoekt samen met TotalEnergies hoe de overbelasting van het net kan worden voorkomen, ondanks het snelgroeiende aantal elektrische auto’s. Er worden 120 laadpunten beschikbaar gesteld door MRA-Elektrisch, TotalEnergies groepeert het gezamenlijk vermogen van deze 120 laadpunten. Dit houdt in dat de laadsnelheid zal variëren, het totale vermogen zal met 100kW of meer worden verminderd. Dit is een kleine hoeveelheid maar zal als pilot kunnen laten zien wat de mogelijkheden zijn op grote schaal. Edmij is betrokken bij deze pilot.  

Congestiemanagement
Bij congestiemanagement wordt de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet verdeeld. Op momenten wanneer de vraag naar transport van elektriciteit hoger is dan het elektriciteitsnet aan kan, wordt congestiemanagement toegepast. Zakelijke grootverbruikklanten gebruiken tijdelijk en tegen betaling minder elektriciteit. Het kan ook zo zijn dat elektriciteit wordt teruggeleverd. De vrijgekomen ruimte wordt dan over andere klanten verdeeld.