Skip to main content

Jillis Raadschelders is voorzitter van ESNL en verzorgt de inleiding van de Energy Storage Day 2020. “De techniek maakt bij energieopslag grote stappen. De huidige uitdaging is vooral de businesscase”.

Energieopslag speelt een steeds belangrijker rol in de energietransitie. De acceptatie neemt toe en de ontwikkelingen gaan hard. Een positief gevoel overheerst bij Raadschelders (DNV GL). “Maar er zijn ook uitdagingen, zoals de businesscase. Door de onduidelijke positie van opslag in de wet- en regelgeving – opslag is zowel een ‘generator’ als ‘gebruiker’ – heeft opslag te maken met dubbele heffing van energiebelasting, nadelige effecten van de netwerktarievensystematiek en de gevolgen van de salderingsregeling. Dit laatste maakt opslag voor kleinverbruikers oninteressant.”

“Energieopslag is ook een relatief nieuwe technologie. Daarom zijn gebruikers en investeerders nog onzeker over de langjarige prestaties en het rendement. Economies of scale en leereffecten kunnen worden bereikt door grootschalige demonstratieprojecten en door het ontwikkelen van standaarden”, vindt Raadschelders. “Toch is de uitdaging vooral om van projecten- naar productenmarkt te gaan. Ontwikkel standaardsystemen die vervolgens grootschalig zijn in te zetten. Dan drukken alle ontwikkel- en vergunningskosten ook niet op één project.”

Lees hier het hele interview

Energy Storage NL organiseert in nauwe samenwerking met 54Events de jaarlijkse Energy Storage Day, dit jaar -vanwege de Covid-19 maatregelen- als een speciale online-editie.
Meld je gratis aan voor deze speciale sessie op vrijdag 13 november 11:00 uur.

Leave a Reply