Over energieopslag

In de transitie naar een duurzaam energiesysteem wordt flexibiliteit steeds belangrijker. Dit komt doordat opwek door zon en wind sterk afhankelijk is van weersomstandigheden. In tegenstelling tot het verbranden van fossiele brandstoffen weet je in een duurzaam systeem dus niet precies wanneer de meeste productie plaatsvindt. Dit terwijl de vraag naar energie bepaalde piekmomenten kent, bijvoorbeeld wanneer het koud is en de verwarming aan moet, of als ’s avonds de lichten aan gaan.

Vraag en aanbod balanceren

Vraag en aanbod van energie zijn dus niet altijd in balans. Op dit moment zijn er grote voorraden kolen en gas nodig als buffer wanneer de vraag het aanbod overstijgt. Aan de andere kant worden zonne- en windparken nu soms stil gelegd wanneer er zoveel productie is dat het elektriciteitsnet dit niet aan kan. Door de snelle groei van vraag én aanbod van elektriciteit zien we dit steeds vaker, met grote gevolgen voor de energietransitie en onze economische groei.

Energieopslag als oplossing

Energieopslag biedt de oplossingen om deze onvoorspelbaarheid op korte en lange termijn te ondervangen. Zo kan kortdurende opslag met bijvoorbeeld batterijen het elektriciteitsnet balanceren. Grootschalige opslag van warmte of moleculen kan bijdragen aan het overbruggen van de seizoensvraag in de winter, wanneer de totale energiebehoefte groter is. De ontwikkeling van nieuwe en verbeterde opslagmethoden is dus van groot belang voor een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem.

Nationaal Actieplan Energieopslag- en conversie

Met dit actieplan brengen we de cruciale rol van opslag en conversie als 'werkpaarden voor de energietransitie' in beeld.

Download

Energy Storage NL

Energy Storage NL vertegenwoordigt de Nederlandse energieopslagsector en stimuleert de ontwikkeling van technologische oplossingen om energie in allerlei vormen op te slaan. Zo werken we toe naar een duurzaam en betrouwbaar systeem waarin altijd aan de energievraag kan worden voldaan.

Er zijn veel manieren om energie op te slaan, waaronder in elektronen (bijvoorbeeld batterijen), moleculen (bijvoorbeeld waterstof- of ammoniakopslag) of warmte (bijvoorbeeld een warmtebuffer).

energy storage NL
energy storage NL

Maar ook in specifieke vormen zoals chemische of elektrochemische opslag, mechanische opslag, waterkracht, supercondensatoren en nog veel meer. Elke soort opslag is nuttig voor een specifieke situatie of tijdsduur en vraagt weer om hun eigen technieken.

Energieopslagtechnologieën zijn sterk in ontwikkeling, met name op het gebied van businesscases en technische prestaties. Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, overheden en financiers zijn uitstekend gepositioneerd om met innovatieve opslag- en conversietechnologieën een duurzaam en stabiel energiesysteem te realiseren.

Energy Storage NL

Meld je vandaag nog aan

en krijg toegang tot alle voordelen van het lidmaatschap

Word deelnemer