Skip to main content

“Uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren”. Die dringende oproep komt van een brede alliantie van maatschappelijke partijen aan het te formeren nieuwe kabinet. “Zet komende jaren stevig in op uitvoering, realisatiekracht en duidelijke keuzes ten behoeve van de klimaat- en energietransitie in Nederland”.

Nederland heeft alles in huis om een schone en welvarende samenleving te realiseren, zo is te lezen in de brief. De transitie is in volle gang. Talloze investeringsplannen liggen klaar. Zowel bij bedrijven als in huishoudens speelt nu de vraag wat verstandige investeringen zijn. Daarom is het van groot belang om helderheid te bieden, aldus de alliantie van maatschappelijke organisaties.

Het is daarbij goed te beseffen dat het mondiale speelveld in rap tempo verandert. Veel landen, binnen en buiten de Europese Unie, bieden momenteel grote kansen aan bedrijven om binnen hun landsgrenzen schone energie- of industriële productie zonder uitstoot van broeikasgassen te realiseren. Wanneer Nederland hier geen stabiel investeringsbeleid tegenover zet, kunnen we een belangrijke bron van welvaart en werkgelegenheid verliezen en worden we voor onze energievoorziening nog meer afhankelijk van andere landen. Dat vraagt van het nieuwe kabinet om daar tijdig en adequaat op te anticiperen.

Nederland heeft hier goede kaarten in handen, maar om alle kansen te verzilveren is het van groot belang dat de komende jaren stevig wordt ingezet op uitvoering en realisatiekracht, in het bijzonder op het terrein van duurzame energieproductie en bijbehorende infrastructuur.

Duidelijke keuzes, uitvoering, en realisatiekracht zijn cruciaal om perspectief te bieden. De alliantie ziet graag dat het komende regeerakkoord burgers, werknemers en ondernemers dat toekomstperspectief biedt. Op korte termijn zullen de leden van de alliantie concrete voorstellen doen.

De maatschappelijke alliantie
VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO Nederland, LTO, NVDE, Aedes, Energie Samen, Natuur & Milieu, Greenpeace Nederland, Natuurmonumenten, Urgenda, FNV, CNV, TenneT, Gasunie, Netbeheer Nederland, Alliander, Unie van Waterschappen, VNG, Voorzitters van de vijf uitvoeringstafels Klimaatakkoord, Nationaal Klimaat Platform

Steunbetuigingen
BaarnDuurzaam, BioValue, Coöperatie Duurzaamheid Bedrijventerreinen Zaltbommel (CDBZ), Dutch Green Building Council (DGBC), Energie Beheer Nederland (EBN), Energiek Velsen, Energie-Nederland, Energy Storage NL, Fries Energie Ontwikkel Netwerk, Hoeksche Waard Duurzaam, Klimaatplein, Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Plastics Europe Nederland, Stichting Duurzaam Milieu, Stichting Energietransitie en Kernenergie (SEK), Stichting Lonneker Land, Stichting Nieuw Aalsmeer, Thuiswinkel.org, True Animal Protein Price Coalition (TAPP Coalitie), Triple Value Leadership, Van Zadelhoff Advies, Vereniging voor ZonnekrachtCentrales, Watt Nu energiecoöperatie Gooise Meren, Windkracht 5, Zon op Bodegraven-Reeuwijk