Skip to main content
directeur-eigenaar:
Huub Lavooij +31 (0) 6 37644312

Toekomstbestendige oplossing voor de zuidwestelijke delta 

DELTA21 is een gedurfd, uniek en visionair project in de beste tradities van de Nederlandse waterbouwkundigen.

Door een slimme ruimtelijke inrichting worden drie ambities in één keer verwezenlijkt: Waterveiligheid, Energieopslag en Natuurherstel. Dat betekent niet alléén een belangrijke invulling voor het Nationaal Klimaatakkoord, ook wordt een flinke zeespiegelrijzing voor Nederland opgevangen én wordt de natuur in en rond het Haringvliet hersteld.

Totaalplan voor energie, water en natuur

DELTA21 zoekt de oplossing voor de waterveiligheid en de zeespiegelrijzing niet in het verhogen van de dijken, maar in het afvoeren van het water met behulp van grote pompen. Gemiddeld zijn de pompen daar echter slechts 2 uur per jaar voor nodig. De overige tijd gebruiken we de 1,8 GW pompcapaciteit voor het tijdelijk opslaan van energie en wordt veel overtollige windenergie toch nuttig gebruikt.

DELTA21 als een logische aanvulling is op het dijkverhogingsprogramma van de Deltacommissaris. Door het Haringvliet als locatie voor het plan te kiezen, biedt het ook een oplossing voor de lang gekoesterde wens om het zoute getij in het Haringvliet te herstellen. Daardoor keert tevens de vismigratie tussen de Noordzee en de rivieren weer terug.