Skip to main content

Vandaag heeft Netbeheer Nederland in de systeemstudie ‘II3050’ de route geschetst richting een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Daarin wordt nadrukkelijk gekeken naar flexibiliteit, specifiek wordt ook de rol energieopslag en conversie uitvoering beschreven in het nieuwe energiesysteem.

Batterijopslag
Volgens het II3050 wordt batterijopslag een cruciale bouwsteen van het CO2-vrije energiesysteem om de (meer)dagelijkse overschotten en tekorten op nationale en regionale schaal te vereffenen. Richting 2050 voorzien de scenario’s in 40-70 GW capaciteit aan batterijopslag, aanzienlijk meer dan in de eerste editie van II3050. Batterijen geplaatst ‘achter de meter’ bij hernieuwbare opwek bieden aanvullend de mogelijkheid om nog meer hernieuwbare energie op het systeem aan te sluiten met minder inzet van aftoppen.

Moleculenopslag
Een deel van het aanbod hernieuwbare elektriciteit zal worden omgezet naar waterstof, deels om aan de vraag naar duurzame moleculen te kunnen voldoen, en deels om overaanbod duurzaam om te zetten en op te slaan voor de lange termijn (tijdsschaal seizoenen en meer), voor gebruik bij tekortsituaties. In sommige scenario’s is een deel van de elektrolysers direct verbonden aan windparken maar voor het grootste deel zijn ze flexibel. In de scenario’s groeit het opgesteld vermogen elektrolyse tot 16-45 GW.

Voor langere-termijnopslag (weken tot seizoen) zijn grote volumes aan ondergrondse opslag nodig om het energiesysteem in balans te houden. Aanvullend is strategische opslag nodig om een aantal slechte weerjaren na elkaar, of het (deels) wegvallen van importstromen en uitval van volledige importlocaties te kunnen opvangen. Na 2030 dient het opslagvolume snel te groeien, omdat meer waterstof door flexibele elektrolysers wordt geproduceerd en afgestemd moet worden op de vraag naar waterstof. Methaanopslag. Daarnaast is ook opslag van methaan nodig om flexibiliteit te kunnen leveren voor de vraag. De totale hoeveelheid capaciteit voor CO2-vrij regelbaar vermogen en het totaal benodigde volume aan seizoensopslag (waterstof én methaan) zijn voor alle scenario’s ongeveer gelijk.

Warmteopslag
Waar nu aardgas of restgassen gebruikt worden voor de warmtevoorziening, is in de toekomst elektriciteit één van de bronnen voor duurzame warmte. Power-to-heat speelt ook een rol als flexibiliteitsmiddel. Richting 2050 groeit het opgesteld vermogen industriële flexibele power-to-heat tot 6-11 GW. Warmtenetten kennen een piekvraag die moet worden ingevuld. Warmteopslag voor de korte termijn en voor de lange termijn is nodig om de piekvraag zonder gasketels of elektrische bijstook te kunnen verzorgen.

Lees het gehele rapport hier.