Skip to main content

Netbeheerders werken aan de verbetering van het inzicht in de beschikbare netcapaciteit en wachtrijen per station in Nederland. Dat schrijft demissionair minister Rob Jetten voor Klimaat & Energie in antwoord op Kamervragen van Kröger (PvdA-GL) en Erkens (VVD) over het recente bericht dat energyhubs door netcongestie beperkt kunnen worden gerealiseerd. Bij bedrijven en andere aangeslotenen bestaat een grote behoefte aan openbare data over de netsituatie in specifieke regio’s en onderstations. Energy Storage NL riep al vaker op tot het geven van meer inzicht in de omvang van netcongestie, bijvoorbeeld in het Nationaal Actieplan Energieopslag 2023.

Gedetailleerde informatie over de situatie op het kan beleidsmakers helpen om problemen gericht aan te pakken, maar speelt ook een rol bij het voorkomen van onrealistische aanvragen door bedrijven met het doel om informatie in te winnen. Omdat er aan de voorkant weinig gedeeld wordt over de mogelijkheden op een locatie doen bedrijven in sommige gevallen meer aanvragen voor netaansluitingen dan nodig. Dit fenomeen, ook wel ‘spookaanvragen’ of ‘handdoekje leggen’ genoemd, vertekent het beeld van netcongestie en bemoeilijkt de effectieve allocatie van middelen op het elektriciteitsnet.

Door meer transparantie te bieden over beschikbare netcapaciteit en wachtrijen, kunnen bedrijven beter geïnformeerde beslissingen nemen. Dit zal naar verwachting leiden tot een afname van onrealistische aanvragen en een efficiëntere benutting van het energienetwerk. Het initiatief van de netbeheerders om deze gegevens te delen is dan ook een belangrijke maatregel om de transparantie en efficiëntie van het energiesysteem te bevorderen. Het zal niet alleen helpen bij het toepassen van congestiemanagement, maar ook bij het identificeren van gebieden waar investeringen het meest nodig zijn.

Het delen van relevante data over netcapaciteit en wachtrijen is dan ook niet alleen een reactie op actuele uitdagingen, maar ook een langverwachte stap voor de Nederlandse energieopslagsector. Door het delen van informatie en het bevorderen van transparantie kan energieopslag beter bijdragen aan een toekomstig flexibel energiesysteem dat klaar is voor de eisen en uitdagingen van de energietransitie.

De netbeheerders zullen hun plannen realiseren door de bestaande capaciteitskaart voor het elektriciteitsnet te updaten en verfijnen. De eerstvolgende update wordt voorzien in het tweede kwartaal van dit jaar, ESNL zal hier tegen die tijd over communiceren.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Mail naar [email protected].