Skip to main content

Deze week is het Nationaal Actieplan Energieopslag 2023 overhandigd aan de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat. Bestuurslid Margien Storm van Leeuwen heeft het Actieplan toegelicht aan de Kamerleden en het belang van opslag over het voetlicht gebracht. De aanbieding volgt op de publicatie van het Actieplan en de overhandiging aan minister Jetten op 25 januari jl.

De commissie uitte veel interesse voor de ontwikkeling van energieopslag, en voor de voorstellen van ESNL om barrières hiervoor weg te nemen. Zo wordt dit document meegenomen als input in het (uitgestelde) debat Systeemtransitie.

Naast de overhandiging van het Nationaal Actieplan is Energy Storage NL betrokken bij het uitwerken van de Routekaart Energieopslag met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De geformuleerde actiepunten dienen dan ook als input hiervoor. Op 8 februari spreken we hierover in een stakeholdersessie met veel van onze deelnemers. De plekken voor deze sessie zijn helaas vol, wel zal ESNL de achterban doorlopend meenemen in ontwikkelingen rondom de Routekaart.